Co to jest refinansowanie i czym różni się od przedłużenia terminu spłaty pożyczki?

 

Od jakiegoś czasu w nomenklaturze sektora pozabankowego funkcjonuje nowy termin „refinansowanie” i związany jest z przedłużeniem terminu spłaty pożyczki. W dużym skrócie dotyczy on spłaty bieżącej pożyczki przy pomocy kolejnego zobowiązania. Poniżej krótki przewodnik oraz najistotniejsze informacje, z którymi warto się zapoznać.

 

Przedłużenie terminu spłaty

 

Większość klientów sektora pozabankowego bardzo dobrze zna przedłużanie terminu spłaty pożyczki pozabankowej. Jest to usługa oferowana przez instytucje pożyczkowe, której celem jest przesunięcie okresu spłaty pożyczki o okres, na który została pożyczka zaciągnięta (lub zgodnie z życzeniem klienta na krótszy okres 7 lub 15 dni). Przesunięcie terminu jest płatne i cena przeważnie kształtuje się na poziomie wszystkich kosztów zaciągniętej pożyczki (prowizja + odsetki). Jeśli konsument zaciągnął pożyczkę w kwocie 500 zł na okres 30 dni, a jej koszt wyniósł łącznie 100 zł (do zwrotu 600 zł), to przedłużenie na okres 30 kolejnych dni będzie kosztować przeważnie około 100 zł.

 

Przedłużenie terminu spłaty to wygodne rozwiązanie, które pozwala na spokojne zgromadzenie odpowiednich środków, w sytuacji, w której konsument nie jest w stanie zwrócić pożyczonych pieniędzy w pierwotnym terminie. Zgłoszenie się do pożyczkodawcy w celu ustanowienia kolejnego terminu oraz opłacenia przedłużenia terminu jest gwarancją nie naliczenia karnych odsetek za nieterminową wpłatę oraz wysyłania kosztownych monitów do klienta.

Obserwatorzy sektora pozabankowego uznają jednak, że ten proceder jest nadużywany przez klientów, a oferowanie przez instytucje pożyczkowe takiego udogodnienia traktowany jest jako świadomą próbę wciągnięcia konsumentów w niekończące się rolowanie pożyczki. Oczywistym jest bowiem fakt, że większość klientów pozabankowych mikropożyczek ma kłopoty z zachowaniem płynności finansowej. Kolejną rzeczą budzącą pewny niesmak jest to, że pożyczkodawcy zarabiają kilkakrotnie na raz pożyczonej kwocie, na co wskazuje koszt przedłużenia równy przeważnie kosztom pożyczki. Klient więc w każdym kolejnym miesiącu, w którym przedłużony został termin spłaty pożyczki na dowód, musi płacić za posiadanie pożyczonej kwoty.

Niemniej jednak klienci pożyczek pozabankowych cenią sobie możliwość przedłużenia terminu zwrotu pożyczki, co jest w pewnym sensie formą zabezpieczenia przed nieprzyjemnymi monitami oraz całym procesem windykacji. Niestety, z wyżej wymienionych względów ustawodawcy obrali sobie za cel redukcję wszystkich kosztów pożyczki pozabankowej, między innymi po to aby nieopłacalnym stało się wielokrotne przedłużanie terminu płatności. Ustawa antylichwiarska, która odbiła się sporym echem w branży pozabankowej poniekąd ograniczyła proceder rolowania pożyczek, co zauważalne jest w wycofaniu się z tej usługi przez wiele firm. Część instytucji zachowała dla swoich klientów tą opcję, jednak z określonym niewielkim limitem przedłużenia.

 

Refinansowanie w sektorze mikropożyczek

 

Wraz z nowymi zasadami weszły nowe rozwiązania. Refinansowanie pożyczki jest oferowane w instytucjach pożyczkowych, które odeszły od możliwości przesunięcia terminu spłaty. Z perspektywy klienta refinansowanie przebiega podobnie do przedłużenia terminu spłaty, jednak w praktyce jest to w zasadzie zmiana instytucji, w której klient posiada niespłaconą pożyczkę. Proces ten polega na spłacie pożyczki w pierwszej firmie nową pożyczką zaciągniętą w kolejnej firmie. Nie jest to jednak przypadkowa firma, tylko taka, która jest zaprzyjaźniona z daną firmą i aktywnie z nią współpracuje w tej materii.

Zgłoszenie chęci refinansowania pożyczki przebiega identycznie jak w przypadku przedłużenia terminu spłaty. Jeszcze przed jego upłynięciem należy zgłosić się do pożyczkodawcy w prośbą o refinansowanie. Przeważnie pożyczkodawca sam, w imieniu klienta, występuje z prośbą o refinansowanie do drugiej firmy, czasem jednak klient zostaje poinstruowany do jakiej instytucji pożyczkowej musi zgłosić się samodzielnie. Kiedy formalności zostaną dopięte, wówczas pieniądze z nowej firmy trafią na konto pierwszej firmy, a konsument będzie teraz miał miesiąc (lub tyle na ile zaciągnięta została pierwsza pożyczka) na spłatę kwoty chwilówki i jej kosztów do nowego pożyczkodawcy.

Refinansowanie i przedłużenie terminu spłaty – za i przeciw

 

Zalety przedłużania terminu spłaty:

  1. Konsument nie obawia się dodatkowych kosztów wynikających z niespłacania pożyczki.
  2. Pożyczkobiorca ma więcej czasu na zorganizowanie gotówki na spłatę pożyczki.
  3. Pożyczkodawca nie wysyła monitów, nie telefonuje do klienta w celu przypominania o minionym terminie płatności.
  4. Konsument buduje dobrą historię współpracy w danej firmie, przedłużając termin lub dokonując refinansowania nie naraża się na wykluczenie z możliwości zaciągnięcia kolejnej pożyczki w danej instytucji pożyczkowej. 

 

Wady przedłużania terminu spłaty:

 

  1. Klient musi pamiętać aby chęć przedłużenia terminu spłaty lub dokonania refinansowania, zgłosić przed upłynięciem pierwotnego terminu. Po upłynięciu terminu wyznaczonego w umowie, nie będzie możliwości na zmianę terminu.
  2. Opłata za zmianę terminu musi zostać dokonana przed upłynięciem pierwszego terminu. Jeżeli klient nie posiada żadnych wolnych środków, może wiązać się to z poważnymi kłopotami.
  3. Koszt przesunięcia terminu jak również refinansowania kształtuje się na poziomie kosztów zaciągnięcia pożyczki. Oznacza to, że klient zapłaci podwójną cenę za pożyczone pieniądze. 

Przedłużanie terminu spłaty lub refinansowanie pożyczki jest równoznaczne z ponoszeniem podwójnych kosztów za jedną pożyczkę. Rozwiązanie takie uniemożliwia wszczęcie procedur windykacyjnych (oczywiście tylko tymczasowo) i odwleka w czasie rzecz nieuniknioną. Należy więc zawsze mieć świadomość, że oba te zabiegi powodują dodatkowe koszty.

Monika Rabenda

Administrator serwisu , Moniak.Info