BEZPIECZNY PESEL

System Bezpieczny Pesel to stosunkowo nowa inicjatywa, która w założeniu ma umożliwiać konsumentom bardziej efektywną ochronę swoich danych osobowych. Początek programu datuje się dokładnie na wiosnę 2017 roku. Za jego powstanie odpowiada natomiast kooperacja pomiędzy Polskim Związkiem Instytucji Pożyczkowych (PZIP) oraz CRIF.

Często podnosi się argument, że system Bezpieczny Pesel w wysokim stopniu dubluje się chociażby z możliwościami, jakie oferują alerty Biura Informacji Kredytowej. Nie jest to jednak podejście całkowicie zasadne. Z jednej bowiem strony Bezpieczny Pesel oferuje co do zasady węższy zakres ochrony, jednak z drugiej strony jest w stanie niejako “pokryć” te sfery, które mogą umknąć systemowi Biura Informacji Kredytowej.

Przyjrzyjmy się bliżej działaniu systemu Bezpieczny Pesel, oceniając jego wady i zalety a także porównując to rozwiązania to alertów BIK-u.

CO TO JEST CRIF?

CRIF jest biurem informacji kredytowej, które działa na arenie międzynarodowej. Funkcjonuje nawet w tak odległych krajach jak Wietnam i Kambodża. Powstało we Włoszech w 1988 roku. CRIF tworzy bazy danych, które udostępnia kredytodawcom, ubezpieczycielom, firmom telefomunikacyjnym itp. 

t

System Bezpieczny Pesel – czym jest i jak działa?

 

Geneza opisywanego rozwiązania została już wskazana powyżej. System Bezpieczny Pesel ma więc być narzędziem służącym do ochrony naszych danych osobowych. Program oferuje dwie podstawowe możliwości:

1. Czasowe zastrzeżenie numeru PESEL (zastrzeżenie takie można cofnąć).

2. Zastrzeżenie numeru PESEL w przypadku utraty dokumentu tożsamości, np. na skutek kradzieży.

Jak widać, mechanizm działania systemu jest dosyć podobny do jednej z możliwości, jakie oferuje internetowa platforma Biura Informacji Kredytowej. Nie oznacza to jednak, że oba te rozwiązania po prostu się dublują. 

Zastrzeżenie dokumentu tożsamości przez portal BIK z zasady zostanie uwzględnione jedynie przez te podmioty, które współpracują bądź to z Biurem Informacji Kredytowej bądź to Biurem Informacji Gospodarczej Info Monitor.

W przypadku systemu Bezpieczny Pesel mamy natomiast do czynienia z nieco odmienną bazą podmiotów współpracujących. Na chwilę obecną z systemem tym współpracuje ponad 40 działających na polskim rynku instytucji pożyczkowych.

Co jednak oznacza to w praktyce z perspektywy konsumenta? Zastrzeżenie dokumentu tożsamości w BIK może nie zostać uwzględnione przez któryś z podmiotów współpracujących z systemem Bezpieczny Pesel (nie wszyscy pozabankowi pożyczkodawcy kooperują z BIK lub BIG Info Monitor).

Z drugiej strony, dokonanie zastrzeżenia wyłącznie poprzez system Bezpieczny Pesel nie będzie mieć takiego zasięgu, jak taka sama operacja wykonana poprzez portal Biura Informacji Kredytowej.

Wniosek? System Bezpieczny Pesel oraz zastrzeżenie dowodu w BIK to rozwiązania wzajemnie komplementarne. W przypadku utraty dokumentu tożsamości, podejrzenia że nasze dane zostały wyłudzone lub też po prostu w celu bardziej efektywnej ochrony danych osobowych warto korzystać zarówno z alertów BIK, jak i systemu Bezpieczny PESEL.

Kiedy warto zastrzec swój pesel?

 

Co do zasady wychodzimy z założenie, że zastrzeżenie numeru PESEL to rozwiązanie zarezerwowane wyłącznie dla sytuacji awaryjnych. W rzeczywistości nie jest to jednak do końca prawda. Warto pamiętać o tym, że w obecnych realiach nasze dane osobowe mogą zostać wyłudzone w wielu różnych sytuacjach, aby wymienić tylko takie jak:

1. Okazywanie dowodu osobistego w różnych miejscach

2. Robienie zakupów przez internet

3. Podawanie naszych danych osobowych w celu utworzenia konta na określonych portalach

4. Wysyłanie dużej ilości CV do potencjalnych pracodawców

5. Ataki hakerskie, śledzenie naszej aktywności w sieci i tak dalej

Jak więc widać, naprawdę trudno jest obecnie efektywnie chronić naszą prywatność. Najbezpieczniej będzie więc zakładać, że przez cały czas jesteśmy narażeni na sytuację, w której osoba niepowołana posłuży się naszymi danymi osobowymi. W tym zakresie System Bezpieczny Pesel okazuje się rozwiązaniem naprawdę ciekawym.

Zastrzeżenie numeru PESEL w ramach tego systemu nie sprawia bowiem, że nasz dowód osobisty staje się “nieważny”. Po prostu podmioty kooperujące z systemem (ponad 40 instytucji pożyczkowych) otrzymają informację, iż zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania na nasze dane osobowe nie jest możliwe.

W tym aspekcie sposób działania systemu Bezpieczny Pesel dość wyraźnie odróżnia się np. od zastrzeżenia dowodu w banku. 

Co również ważne, zastrzeżenie możemy w dowolnym momencie cofnąć, co jest całkowicie bezpłatne i nie wymaga żadnych specjalnych działań.

Jak zastrzega się dane w systemie Bezpieczny Pesel?

Zastrzeżeniu naszych danych nie będzie wymagać od nas rejestracji, wysyłania zdjęcia dokumentu tożsamości ani żadnego przelewu weryfikacyjnego. Tak naprawdę, cały proces składa się jedynie z dwóch kroków:

1. Na stronie BezpiecznyPesel.pl wypełniamy formularz zastrzeżenia naszego numeru PESEL, podając przy tym numer telefonu.

2. Kontaktuje się z nami konsultant systemu w celu potwierdzenia naszej tożsamości.

Następnie informacja o zastrzeżeniu naszego numeru PESEL trafia do wszystkich instytucji pożyczkowych współpracujących z programem. W ten sam sposób odbywa się również cofnięcie zastrzeżenia.

l

Bezpieczny Pesel a Alerty BIK

 

Jak już wspominano, system Bezpieczny PESEL oraz alerty Biura Informacji Kredytowej powinny być uznawane za rozwiązania, które się wzajemnie uzupełniają. Jeżeli chcemy naprawdę skutecznie chronić nasze dane osobowe możemy połączyć ze sobą trzy różne opcje, a mianowicie:

1. Zastrzec PESEL w systemie Bezpieczny Pesel

2. Dokonać “zastrzeżenia kredytowego” w BIK

3. Skorzystać z Alertu BIK, który informuje o każdym zapytaniu kredytowym złożonym na nasze dane osobowe

W ten sposób zapewniamy sobie znacznie szerszy zakres ochrony, niż np. w przypadku korzystania jedynie z alertów BIK lub tylko z systemu Bezpieczny Pesel.

Istnieje jeszcze jedna dosyć istotna różnica, a mianowicie fakt, że zastrzeżenia naszych danych w systemie Bezpieczny Pesel możemy dokonać również w sytuacji, kiedy np. już utraciliśmy dane osobowe. W przypadku BIK jest to nieco bardziej złożone, ponieważ portal Biura Informacji Kredytowej wymaga uprzedniej rejestracji.

Ta z kolei wiąże z koniecznością potwierdzenia danych osobowych przelewem weryfikacyjnym z naszego rachunku bankowego. Dopiero następnie otrzymujemy e-mail z linkiem aktywacyjnym a po kliknięciu w link aktywacyjny SMS z kodem autoryzacyjnym. Jak widać, procedura zastrzeżenia dokumentu przez BIK bynajmniej nie jest ekspresowa, jeżeli nie posiadamy już profilu na portalu Biura Informacji Kredytowej.

W porównaniu z tym, system Bezpieczny Pesel działa zdecydowanie szybciej.

Oczywiście, jak już było to podkreślane, w żaden sposób nie można zastępować jednego z tych rozwiązań drugim. Warto jednak pamiętać, że ochronę w ramach Bezpieczny Pesel możemy uzyskać wyraźnie szybciej, niż poprzez BIK. 

Bezpieczny Pesel nie jest bez wad, dokładnie tak samo jak zastrzeganie danych w bazie BIK. Skorzystanie z usług CRIF daje ochornę na wypadek prób zaciągnięcia na skardzione dane pożyczki w konkretnych instytucjach, ale nie we wszystkich! Partnerami CRIF i programu Bezpieczny Pesel jest obecnie 41 pożyczkodawców i ani jednego banku!

Monika Rabenda

Administrator serwisu, Moniak.info

BLOG

Czy za długi można iść do więzienia?

Czy za długi można iść do więzienia?

CZY ZA DŁUGI MOŻNA IŚĆ DO WIĘZIENIA? Osoby zmagające się z zadłużeniem często obawiają się, iż sytuacja, w jakiej się znalazły może w końcu doprowadzić je do pobytu w więzieniu.  Warto więc zdawać sobie sprawę, iż co do zasady polskie prawo nie przewiduje kary...

Przedawnienie długu – nowe prawo

Przedawnienie długu – nowe prawo

PRZEDAWNIENIE DŁUGÓW - NOWE PRAWO Wielu dłużników doszukuje się informacji w internecie dotyczących przedawnienia różnego rodzaju długów. Nie tylko sami dłużnicy są tym tematem zainteresowani, ale również wierzyciele oraz spadkobiercy. Wierzyciel oczywiście zrobi...

Co może komornik – nowe uprawnienia i obowiązki

Co może komornik – nowe uprawnienia i obowiązki

CO MOŻE KOMORNIK? NOWE UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI Egzekucje komornicze budzą wiele kontrowersji. Kojarzą się z bezwzględnością i uporem, nie raz również z łamaniem prawa. Nieświadomi swoich praw dłużnicy stają się ofiarami systemu, który nadał komornikom sporo praw. W...