BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ – JAK WYCZYŚCIĆ HISTORIĘ?

Starając się o pożyczkę warto być świadomym faktu, że przyszły pożyczkodawca prawdopodobnie sprawdzi naszą historię kredytową w rejestrze dłużników. W sytuacji, gdy finansowa przeszłość odbiega od ideału, można zamówić osobisty raport BIG InfoMonitor, a następnie w razie potrzeby postarać się o usunięcie wpisu z rejestru.

BIG InfoMonitor jest odrębną instytucją od Biuro Informacji Kredytowej

 

BIG InfoMonitor – co to jest?

 

Instytucja działająca pod nazwą BIG InfoMonitor  gromadzi, przechowuje oraz na życzenie udostępnia dane dotyczące zobowiązań finansowych, które nie zostały spłacone na czas.

Informacje te mogą dotyczyć zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw bez względu na ich wielkość. Wpisy do BIG InfoMonitor dokonywane są najczęściej przez banki i firmy pozabankowe, a także różnego rodzaju podmioty gospodarcze, wobec których dana osoba zalega z płatnościami.

Wpisanie dłużnika do BIG to prosta, a jednocześnie bardzo skuteczna oraz mało kosztowna procedura odzyskiwania zaległych należności. Nic zatem dziwnego, że z roku na rok korzysta z niej coraz więcej przedsiębiorców i konsumentów. BIG InfoMonitor daje także możliwość wglądu w dane zgromadzone przez Związek Banków Polskich oraz Biuro Informacji Kredytowej.

Kto może zostać wpisany do BIG?

 

Do rejestru może zostać wpisany każdy konsument, którego zadłużenie wynosi minimum 200 zł, a także opóźnia się w spłacie ponad 60 dni. Aby wierzyciel mógł tego dokonać, powinno upłynąć przynajmniej 30 dni od czasu poinformowania dłużnika, np. w liście z wezwaniem do zapłaty, o zamiarze złożenia wpisu w BIG InfoMonitor.

 

W jaki sposób można najlepiej wykorzystać rejestr dłużników BIG InfoMonitor?

 

Rejestr umożliwia złożenia zapytania dotyczącego historii kredytowej innych osób. Warto przy tym pamiętać, że osoba fizyczna nie otrzyma informacji o finansach innej osoby fizycznej. Pozyskanie danych z BIG InfoMonitor najlepiej sprawdza się zatem w dwóch następujących sytuacjach:

 

  • kontrola własnej historii finansowej – szczególnie ważna jeśli w planach jest staranie się o kredyt

  • sprawdzanie firmy, z którą pragniemy nawiązać relację biznesową

 

Jak wygląda proces wpisywania dłużnika do rejestru?

 

Według danych statystycznych, ok. 35% dłużników spłaca swoje zaległości po wpisaniu ich do rejestru długów BIG InfoMonitor. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej wierzycieli decyduje się na taką formę “ukarania” zalegającego ze spłatami konsumenta. 

Na początku warto zaznaczyć, że proces umieszczania dłużnika w rejestrze różni się nieznacznie, kiedy wierzycielem jest osoba prywatna oraz przedsiębiorstwo. 

Osoba fizyczna może wpisać dłużnika do BIG InfoMonitor tylko i wyłącznie na podstawie prawomocnego wyroku sądowego opatrzonego klauzulą wykonalności. W tym przypadku, kwota ani okres zadłużenia nie mają praktycznie żadnego znaczenia. 

W przypadku przedsiębiorstwa, niezbędny jest wówczas tytuł wykonawczy oraz właściwy stosunek prawny tj. zawarta między stronami stronami. W przypadku dłużnika, będącego osobą fizyczną, kwota zadłużenia musi wynosić minimum 200 zł, a w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z przedsiębiorcą – co najmniej 500 złotych.

Jak sprawdzić, czy zostaliśmy wpisani do rejestru BIG InfoMonitor? 

 

Informacje zawarte w rejestrze BIG InfoMonitor mogą być sprawdzone za pośrednictwem Internetu. Wystarczy wejść na stronę internetową instytucji, a następnie zarejestrować się na przeznaczonej do tego wirtualnej platformie. Aby dokonać pełnej weryfikacji danych użytkownika podanych w trakcie zakładania konta, należy przygotować skan dowodu osobistego. Jeśli wszystkie dane są poprawne, wówczas trzeba już tylko poczekać na akceptację profilu przez administrację instytucji. 

Pomyślnie zakończony proces weryfikacji daje konsumentowi możliwość zamówienia i pobrania z witryny raportu historii kredytowej. Usługa ta jest darmowa raz na pół roku. Za niewielką opłatą, można również na bieżąco śledzić wpisy na swój temat.

Warto przy tym pamiętać, że zarówno wierzyciel, jak i instytucja BIG InfoMonitor nie mają obowiązku wysłania dłużnikowi potwierdzenia o wpisie do rejestru, a zatem to na konsumencie spoczywa odpowiedzialność za klarowną sytuację swoich finansów.

Jak usunąć wpisy z BIG InfoMonitora na swój temat?

 

Choć niewątpliwie najlepszą strategią finansową jest regularne i terminowe spłacanie zaciągniętych kredytów i pożyczek, warto pamiętać, że istnieje możliwość usunięcia swoich danych z rejestru osób zadłużonych zamieszczonych w BIG InfoMonitor. Jak tego dokonać? 

Wykreślenie z bazy dłużników jest możliwe dopiero po całkowitej spłacie należności wobec pożyczkodawcy, na którym zaczyna wówczas ciążyć ustawowy obowiązek poinformowania BIG InfoMonitor o braku zaległości ze strony konsumenta. Zamawiając raport ze strony instytucji można łatwo i szybko sprawdzić czy bank lub firma pozabankowa wywiązała się z tego zadania.

 

Czy warto sprawdzać swoją historię finansową?

 

Znajomość swojej historii kredytowej pozwala z całą pewnością uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek np. podczas ubiegania się o pożyczkę. Warto przy tym pamiętać, że wystarczy dług alimentacyjny, nieuregulowana faktura za telefon lub inne media, nie zapłacony mandat czy też niewielkie zaległości wobec gminy, aby zostać wpisanym do rejestru BIG InfoMonitor i tym samym przekreślić swoje szanse na otrzymanie preferencyjnego kredytu. 

Jasna i pozytywna sytuacja finansowa jest szczególnie ważna w chwilach, które wymagają szybkiego zastrzyku gotówki choćby w postaci tzw. chwilówki. Figurując w rejestrze BIG InfoMonitor jako dłużnik można mieć problem nie tylko z otrzymaniem kredytu, ale również z uzyskaniem telefonu na abonament czy stałego łącza internetowego.

Jednocześnie w oczach innych jest się w takiej sytuacji postrzeganym jako osoba niewypłacalna, niewiarygodna i niegodna zaufania. Na podstawie oferowanego przez BIG InfoMonitor – Raportu o Sobie można z łatwością sprawdzić choćby to czy po spłacie należności wierzyciel usunął o nas wpis z rejestru.

Jak się bronić przed niesłusznym wpisaniem do rejestru dłużników BIG InfoMonitor?

 

Z końcem roku 2017 weszła w życie nowa ustawa ułatwiająca dochodzenie wierzytelności, przy czym w pewnym stopniu zmieniła ona m.in. część zapisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Najnowsze regulacje prawne stanowią na ten moment tarczę ochronną dla wszystkich konsumentów niesłusznie wpisanych do rejestru dłużników. Ustawa nie ingeruje w sam sposób wpisywania dłużników do BIG InfoMonitor, jednak wprowadza prawne konsekwencje dla wierzycieli oraz instytucji, którzy niesłusznie umieszczą konsumenta w rejestrze, bowiem znowelizowany dokument uznaje niesłuszny wpis lub brak jego aktualizacji za oznakę nieuczciwej konkurencji czyli czyn zabroniony i karany z urzędu.    

Historia kredytowa jest niewątpliwie niezwykle istotnym kryterium podczas starania się o wszelkiego rodzaju kredyty. Warto zatem zadbać o to, aby była ona pozytywna i klarowna tak, aby już na wstępie nie zniechęcić do siebie potencjalnego pożyczkodawcy lub usługodawcy. Korzystając z baz danych zawartych w BIG InfoMonitor można z łatwością zareagować na wpisy, które się tam pojawiają i podjąć odpowiednie kroki. 

PRZEJDŹ NA STRONĘ BIG

Monika Rabenda

Administrator serwisu, Moniak.info