CO MOŻE KOMORNIK? NOWE UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI

Egzekucje komornicze budzą wiele kontrowersji. Kojarzą się z bezwzględnością i uporem, nie raz również z łamaniem prawa. Nieświadomi swoich praw dłużnicy stają się ofiarami systemu, który nadał komornikom sporo praw.

W ostatnich latach trochę zmieniło się w tej sprawie, zmiany dotyczą głównie kwot jakie komornicy mogą przejąć z wynagrodzenia czy przeróżnych świadczeń. W obecnym czasie wprowadzono nowe zmiany. Czy są korzystne dla dłużników? 

s

Nowe obowiązki komorników – muszą poinformować dłużnika o toczącym się postępowaniu!

 

Dotychczas toczące się postępowania przeciwko dłużnikom mogło odbywać się bez wiedzy dłużnika. Sąd wysyłał powiadomienia na adres, który nie zawsze był aktualny. Nie interesowano się również tym czy pisma były odbierane przez dłużnika. Zatem – jeśli dłużnik zmienił adres zamieszkania mógł nie mieć zielonego pojęcia o zaistniałych wcześniej zadłużeniach i toczących się postępowaniach.

Można uznać, że każdy sam sobie jest winien, jednak przytoczymy teraz przykład Pani Karoliny, która o egzekucji komorniczej dowiedziała się listownie po zakończonych procesach sądowych. Jak wyglądała jej historia?

W 2012 roku Pani Karolina zrezygnowała z licznika przedpłatowego w spółce Energa. Zmieniła miejsce zamieszkania i spółka wysyłała wezwania do zapłaty z tytułu opłaty za ściągnięcie licznika na stary adres.

Pani Karolina nie miała zatem wiedzy, że taką opłatę musi uregulować. Rozpoczęto postępowanie mające na celu wyegzekwowanie należności. Cały proceder trwał około 6 lat i z każdym dniem naliczano odsetki. Do kwoty ostatecznej doliczono również opłaty sądowe i koszty komornicze. Z kwoty niespełna 400 zł zrobił się dług w wysokości 2500 zł.

„O zaistniałym zadłużeniu dowiedziałam się po sprawach sądowych, które miały miejsce bez mojej wiedzy. Nigdy nie dopuściłabym do sytuacji, w której mam niespłacany dług i komornika! Jestem osobą pracującą i regulującą wszystkie swoje należności w terminie. Czuję się oszukana, tym bardziej, że po przyznaniu komornika nagle wszyscy znaleźli mój adres i poinformowano mnie o sytuacji. Dodam, że od tamtego czasu zmieniłam adres dwukrotnie i jakimś cudem w końcu mnie namierzono. Zawsze miałam również meldunek, więc nie było ciężko ustalić mój meldunek. Mam jednak stałe miejsce zatrudnienia, jednak urzędnikom udało się ustalenie mojego adresu dopiero po tym jak już naskładała się niezła suma do spłaty. Zadłużenie spłacam ratami, bo nie stać mnie na spłatę jednorazową.”

Tego samego dnia, w którym Pani Karolina otrzymała pismo, dokonano zajęcia części jej wynagrodzenia z tytułu wykonywanej pracy. Sytuacji nie dało się rozwiązać. Pani Karolina spłaca nadal zadłużenie.

Nie da się również ukryć, że wśród dłużników jest grupa osób, która celowo nie odbiera zawiadomień o wszczęciu postępowania. Ostatecznie nie ma to jednak żadnego wpływu na dalszy los sprawy.

Od listopada 2019 roku komornik ma obowiązek odnalezienia aktualnego miejsca zamieszkania dłużnika i skutecznego poinformowania go o toczącym się postępowaniu. Oczywiście będzie wiązać się to z kosztami, które pokryć będzie musiał dłużnik. Opłata za poinformowanie może wynieść nawet 60 zł.

Jak komornik dowie się o aktualnym adresie zamieszkania dłużnika?

Komornik będzie mógł wystąpić z zapytaniem o adres do banków, ZUS’u jak również do urzędu skarbowego. Pewne kontrowersje budzi możliwość przepytywania sąsiadów. Takie dochodzenie informacji wśród sąsiadów będzie mocno naruszać prywatność dłużnika.

Kiedy obowiązek informowania dłużnika o egzekucji nie będzie konieczny?

 

Okazuje się, że w polskim prawie istnieją dwa standardy egzekucji komorniczej. Wyżej opisane zasady informowania dłużnika o wszczęciu postępowania nie będą konieczne, jeśli do gry wchodzi komornik skarbowy. Zadłużenia wynikające z tytułu niespłacanych podatków mogą być egzekwowane bez informowania zadłużonego.

Dłużnik dowie się o zajętym koncie bankowym przy najbliższej możliwej próbie skorzystania ze swoich środków.

To co budzi pewien niesmak, to dwa różne standardy w egzekucjach komorniczych. Ściąganie należności wynikającej z tytułu niespłacanych podatków wydaje się być poza prawem, a jednak jest w jego granicach. Ustawa została niedawno podpisana przez Prezydenta. Najważniejszą różnicę opisałam wyżej, ale są również inne, nie mniej i nie bardziej zastanawiające.

Komornik skarbowy będzie mógł zabrać się za ściąganie długów nie tylko z majątku samego zadłużonego, ale również z majątku wspólnego, jeśli dłużnik jest w związku małżeńskim. W przypadku egzekucji innej niż skarbowa, komornik musi być pewien, że małżonek ma wiedzę o zaistniałym zadłużeniu.

Sprawdź ile może zabrać komornik i jakie kwoty podlegają egzekucji komorniczej.

 

t

Dlaczego zadłużenia w urzędzie skarbowym różnią się od wszelkich innych zadłużeń?

 

Od paru lat w Polsce realizowana jest polityka socjalna. Wszelkie programy socjalne jak 500 +, wyprawki szkolne, trzynaste emerytury i wszelkie inne, które realizuje rząd to wydatek rzędu miliardów złotych każdego roku. Jak wiadomo, rząd nie posiada swoich własnych pieniędzy.

Wszystkie państwowe wydatki realizowane są z pieniędzy, które pozyskiwane są od obywateli. Źródłem tych pieniędzy są zatem podatki. Nic dziwnego, że nowe prawo ma przyczynić się do skutecznego egzekwowania należności.

Warto również zauważyć, że głównym „dostawcą” podatków w kraju jest przedsiębiorca. To właśnie pieniądze przedsiębiorców są źródłem finansowania polityki socjalnej obecnego rządku. Nowe prawo nie daje im pola manewru i wszelkie zadłużenia wynikające z rosnących podatków nie będą tolerowane przez aparat nacisku jakim staje się urząd skarbowy oraz komornicy.

Wielu dłużników nie ma żadnego pojęcia i swoich prawach, ale również o obowiązkach. W naszym poradniku możesz sprawdzić co może komornik, ale też co musi dłużnik. Bądź świadom swoim praw i nie pozwól komornikowi działać poza prawem. Więcej czytaj tutaj.

Monika Rabenda

Administrator serwisu, Moniak.info

Czyszczenie BIK – czy to możliwe?

Czyszczenie BIK – czy to możliwe?

CZYSZCZENIE BIK - CZY TO MOŻLIWE? Biuro Informacji Kredytowej to aktualnie bez wątpienia najważniejszy "rejestr dłużników" służący pożyczkodawcom oraz kredytodawcom w celu weryfikacji historii kredytowej oraz zdolności kredytowej potencjalnych klientów.Z danych...

Limit odnawialny

Limit odnawialny

LIMIT ODNAWIALNY CZYLI LINIA POŻYCZKOWA Jak działają linie pożyczkowe oraz czy rzeczywiście warto z nich korzystać? Postarajmy się odpowiedzieć na te pytania.Oferta współczesnych instytucji pożyczkowych to już nie tylko tradycyjne dla tego sektora chwilówki oraz...

Bezpieczny pesel

Bezpieczny pesel

BEZPIECZNY PESEL System Bezpieczny Pesel to stosunkowo nowa inicjatywa, która w założeniu ma umożliwiać konsumentom bardziej efektywną ochronę swoich danych osobowych. Początek programu datuje się dokładnie na wiosnę 2017 roku. Za jego powstanie odpowiada natomiast...