CZYSZCZENIE BIK – CZY TO MOŻLIWE?

Biuro Informacji Kredytowej to aktualnie bez wątpienia najważniejszy “rejestr dłużników” służący pożyczkodawcom oraz kredytodawcom w celu weryfikacji historii kredytowej oraz zdolności kredytowej potencjalnych klientów.

Z danych gromadzonych przez BIK korzystają standardowo nie tylko banki, lecz również większość instytucji pożyczkowych. W odniesieniu do tych ostatnich warto sobie zdawać sprawę z faktu, że BIK posiada większość udziałów w BIG Info Monitor zaś oba te podmioty wymieniają się ze sobą informacji.

Oznacza to, że dane zgromadzone przez BIK będą widoczne również dla tych firm pożyczkowych, które co prawda nie weryfikują bezpośrednio klienta w Biurze Informacji Kredytowej, lecz sprawdzają BIG Info Monitor.

Oprócz tego, jak wiadomo BIK prowadzi również scoring konsumentów, który jest brany pod uwagę zwłaszcza przez banki. W kontekście powyższych informacji nie ma nic dziwnego w fakcie, iż wielu klientów zastanawia się, czy możliwe jest “czyszczenie BIK” oraz w jaki sposób ewentualnie możemy poprawić nasz profil w bazie Biura Informacji Kredytowej?

Oczywiście, nie istnieją w tym zakresie żadne “cudowne” sztuczki, które pozwolą nam wprowadzić w błąd np. analityka bankowego. 

Tym niemniej, posiadamy jak najbardziej realny wpływ na to, w jaki sposób nasz profil prezentuje się w BIK-u i z pewnością warto poznać kilka podstawowych zasad tyczących się zarówno sposobu, w jaki Biuro Informacji Kredytowej gromadzi i prezentuje swoje dane, jak też zasad dotyczących możliwości naszego wpływania na przebieg owych procesów.

Jak umiejętnie kształtować swój profil w BIK – praktyczny poradnik 

Wbrew dość powszechnie używanemu określeniu, Biuro Informacji Kredytowej nie jest jedynie “rejestrem dłużników”. BIK przechowuje bowiem zarówno informacje pozytywne, jak też negatywne.

Mówiąc inaczej, każda zaciągnięta pożyczka lub kredytowa oraz każda terminowa lub też nieterminowa spłata zobowiązania pozostawiają ślad w naszej historii kredytowej, której źródłem jest między innymi BIK.

Na podstawie informacji o spłaconych oraz niespłaconych a także aktywnych zobowiązań kształtowany jest scoring w BIK. Ocena scoringowa klienta jest wykorzystywana przez banki jako instrument pomocniczy w ocenie zdolności kredytowej. Im wyższa więc nasza punktacja w BIK-u, tym co do zasady lepsza ocena zdolności kredytowej.

Jednocześnie należy jednak zdawać sobie sprawę z faktu, iż w odniesieniu do poważniejszych zobowiązań finansowych- jak dla przykładu kredyty hipoteczne- zasada pt. lepszy scoring w BIK- korzystniejsza ocena kredytowa nie będzie już znajdować zastosowania.

W takim wypadku banki dokonują bowiem naprawdę precyzyjnego prześwietlenia naszych finansów, stosując o wiele bardziej złożone algorytmy, niż scoring BIK.

Kilka faktów o scoringu BIK

W odniesieniu jednak do pozostałych produktów kredytowych lub pożyczkowych, punktacja scoringowa w BIK-u będzie już jednak jak najbardziej istotnym czynnikiem. Jak można umiejętnie kształtować ową punktację? Istnieje tutaj kilka podstawowych zasad a mianowicie:

1. Terminowe spłacanie posiadanych zobowiązań

2. Niewielka lub niska liczba aktywnych pożyczek/kredytów/kart kredytowych

3. Brak odnotowanych zaległości w spłacie lub też długów 

4. Umiarkowane lub niewielkie obciążenie kart kredytowych oraz limitów odnawialnych 

Każdy z wymienionych faktorów w istotny sposób wpływa na ocenę scoringową w BIK, a tym samym na to, w jaki sposób bank lub instytucja pożyczkowa będzie postrzegać naszą wiarygodność kredytową.

Należy przy tym zaznaczyć, że o ile np. stopień obciążenia kart kredytowych lub limitów odnawialnych stanowi czynnik, który może zostać “wzięty w nawias” przez pożyczkodawcę, o tyle już negatywne wpisy dotyczące zaległości kredytowych lub pożyczkowych będą stanowić bardzo poważny problem w uzyskaniu kredytu albo pożyczki pozabankowej. 

Czy można wyczyścić BIK? 

Niestety, żadne czyszczenie naszego profilu w Biurze Informacji Kredytowej tak naprawdę nie jest możliwe. Jeżeli posiadamy niespłacone zobowiązania, jedyną metodą na usunięcie negatywnego wpisu jest ich spłata.

Należy przy tym pamiętać, iż BIK udostępnia nie tylko informacje na temat aktywnego zadłużenia, ale również przeszłych zaległości, które zostały już spłacone. Co do zasady, Biuro Informacji Kredytowej przechowuje takie informacje przez okres 5 lat od chwili “zamknięcia zobowiązania”, czyli od momentu, w którym zostało ono w całości spłacone.

Co również istotne, przedawnienie długu również nie stanowi żadnej metody na “czyszczenie” BIK-u. Nawet jeżeli wierzyciel nie podejmie żadnych kroków skutkujących przerwaniem biegu przedawnienia, po jego nastąpieniu zaległość nie przestanie istnieć: zamieni się jedynie w tzw. zobowiązanie naturalne.

Mówiąc w skrócie, jest to dług wciąż istniejący, jednak dłużnik nie ma prawnego obowiązku jego spłaty. BIK jednak jak najbardziej może udostępniać informacje również nt. zobowiązań naturalnych i rzecz jasna dane takie często bywają brane pod uwagę przez banki oraz instytucje pożyczkowe. 

Reasumując, należy stwierdzić, że w przypadku BIK-u bez wątpienia obowiązuje zasada pt. lepiej zapobiegać, niż leczyć. Jeżeli negatywne dane na nasz temat już znalazły się w bazie, pozostanie nam jedynie czekać 5 lat, aż zostaną one samoistnie usunięte z zasobów Biura Informacji Kredytowej.

Potrzebujesz pożyczki, a Twoja historia w BIK jest kiepska?

Z problemem takim zmaga się kilka milionów Polaków. Część z nich nie ma dobrego scoringu nie z uwagi na zaległości, ale z uwagi na przekredytowanie, czyli wyczerpanie swoich kredytowych możliwości.

Przekredytowani klienci są na pewno niemile widziani w bankach, ponieważ przekredytowanie jest w zasadzie tym samym co brak zdolności kredytowej.

Jedynym rozwiązaniem wydają się być pożyczki internetowe. W sieci znane są jako pożyczki bez BIK. I czy faktycznie takie pożyczki istnieją?

Obecnie instytucje pożyczkowe chętnie współpracują z bazami danych o dłużnikach, a to za sprawą ograniczania ryzyka kredytowego, które wiąże się bezpośrednio z prawdopodobieństwem utraty pożyczki.

Około 70 % wniosków jakie wpływają do instytucji pożyczkowych są odrzucane z powodu braku zdolności kredytowej. Ma to jednak w dużej mierze związek z niespłacanymi regularnie zadłużeniami, które odnotowywane są w odpowiednich biurach.

Innymi słowy – łatwiej będzie otrzymać pożyczkę bez dochodów, szczególnie, że instytucje pożyczkowe rzadko kiedy wymagają zaświadczeń o dochodach, niż pożyczkę z poważnymi zaległościami rejestrowanymi w BIK.

Rynek jest jednak otwarty na wielu klientów i pożyczki dla zadłużonych bez zdolności kredytowej online choć należą do rzadkości, bywają dostępne. Pożyczkodawcy podchodzą do klientów indywidualnie i niekiedy podejmują ryzyko.

 

ARTYKUŁY

Czy za długi można iść do więzienia?

Czy za długi można iść do więzienia?

CZY ZA DŁUGI MOŻNA IŚĆ DO WIĘZIENIA? Osoby zmagające się z zadłużeniem często obawiają się, iż sytuacja, w jakiej się znalazły może w końcu doprowadzić je do pobytu w więzieniu.  Warto więc zdawać sobie sprawę, iż co do zasady polskie prawo nie przewiduje kary...

Przedawnienie długu – nowe prawo

Przedawnienie długu – nowe prawo

PRZEDAWNIENIE DŁUGÓW - NOWE PRAWO Wielu dłużników doszukuje się informacji w internecie dotyczących przedawnienia różnego rodzaju długów. Nie tylko sami dłużnicy są tym tematem zainteresowani, ale również wierzyciele oraz spadkobiercy. Wierzyciel oczywiście zrobi...

Co może komornik – nowe uprawnienia i obowiązki

Co może komornik – nowe uprawnienia i obowiązki

CO MOŻE KOMORNIK? NOWE UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI Egzekucje komornicze budzą wiele kontrowersji. Kojarzą się z bezwzględnością i uporem, nie raz również z łamaniem prawa. Nieświadomi swoich praw dłużnicy stają się ofiarami systemu, który nadał komornikom sporo praw. W...

UWAGA NA CZYŚCICIELI BIK!

Przywracanie wiarygodności kredytowej jest od wielu lat sposobem na zarobek wielu podejrzanych kancelarii. Profesjonalnie przygotowane strony internetowe, opracowania, opinie zadowolonych klientów, pełen zakres danych firmy – wszystko to ma na calu uwierzytelnić działalność danej firmy i przyciągnąć chętnych na wykasowanie negatywnych wpisów w bazie BIK.

Niestety, zasady BIK są transparentne i żadna kancelaria nie jest w stanie zdziałać cudów ani żadnych innych działań, których nie jesteśmy podjąć samodzielnie. Zatem – czyściciele BIK są zupełnie zbędni i niestety żerują na nieświadomości zdeterminowanych konsumentów. Nie daj się nabrać czyścicielom BIK!

Monika Rabenda

Administrator serwisu, Moniak.info