NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA DOTYCZĄCE POŻYCZEK ONLINE

CO TO SĄ POŻYCZKI POZABANKOWE?

Pożyczki chwilówki to kredyty konsumenckie udzielane na niewielkie kwoty oraz krótki termin spłaty. Udzielaniem pożyczek chwilówek trudnią się instytucje pożyczkowe.

Zaletą takich pożyczek jest niewiele formalności jakie są wymagane od klientów oraz możliwość przeprowadzenia całego procesu wnioskowania za pośrednictwem internetu, bez wychodzenia z domu i przeważnie bez oczekiwania na umowę w formie papierowej dostarczanej kurierem.

 

CO TO SĄ INSTYTUCJE POŻYCZKOWE

Instytucjami pożyczkowymi nazywamy przedsiębiorstwa, które na ściśle określonych przez prawo zasadach prowadzą działalność pożyczkową, przeważnie z internetowym kanałem sprzedaży. Instytucje te działają w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych.

Każda z nich posiada numer KRS, po którym można zidentyfikować legalność istnienia firmy. Instytucje pożyczkowe świadczą usługi pożyczkowe i co najważniejsze – nie pobierają w żadnej formie depozytów od swoich klientów, nie mogą oferować lokat i innych produktów, które wiążą się z przekazywaniem kapitału klientów w ręce instytucji.

KTO MOŻE BYĆ KLIENTEM INSTYTUCJI POŻYCZKOWEJ?

Firmy pożyczkowe szczegółowo określają warunki jakie muszą spełnić klienci. W zakresie podstawowych wymagań mieści się minimalny i maksymalny wiek wnioskodawcy. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że nie każdy pożyczkodawca udziela pożyczek osobom pełnoletnim. Niektóre firmy decydują się na współpracę z osobami powyżej 20-go roku życia.

Kolejnym ważnym kryterium jest obywatelstwo polskie. Instytucje pożyczkowe nie udzielają chwilówek obcokrajowcom (z wyjątkiem kilku firm). Osoby mające polskie obywatelstwo muszą ponadto zamieszkiwać teren naszego kraju.

Wymogiem koniecznym jest posiadanie skrzynki mailowej oraz telefonu komórkowego. Wiele firm wymaga również aby wnioskodawca posiadał swoje własne konto bankowe. W niektórych przypadkach można obejść brak konta bankowego poprzez zrealizowanie wypłaty pożyczki na poczcie, korzystając z czeku GIRO.

CZY BEZROBOTNI MOGĄ OTRZYMAĆ CHWILÓWKĘ?

Z zasady aby otrzymać jakikolwiek kredyt konsumencki należy posiadać zdolność kredytową, czyli możliwość spłaty zaciągniętego zobowiązania w terminie. W związku z tym stałe źródło dochodu jest koniecznym aby pokrywać koszty comiesięcznych rat, jeśli rozpatrujemy zaciągnięcie pożyczki długoterminowej.

W przypadku pożyczki krótkoterminowej należy posiadać środki na spłatę całości zadłużenia wraz z odsetkami i prowizją po maksymalnie dwóch miesiącach od zaciągnięcia chwilówki.

Pożyczkodawcy akceptują wiele form dochodu, czasem nawet świadczenia socjalne czy 500 plus. Niektóre instytucje pożyczkowe stawiają swoim klientom wymagania na miarę banków. Ostatecznie jednak niewielu pożyczkodawców weryfikuje deklarowane źródła dochodu poprzez sprawdzanie zaświadczeń lub wyciągów z konta bankowego.

 

CZY ZADŁUŻENI MOGĄ DOSTAĆ POŻYCZKĘ POZABANKOWĄ?

W poprzednim pytaniu wspomniano o zdolności kredytowej. Na zdolność taką składa się nie tylko stałe źródło dochodu, ale również historia kredytowa, która mówi o zaległościach w spłacie innych zobowiązań lub wzorowym regulowaniu kredytów czy rachunków.

Obowiązkiem każdego pożyczkodawcy jest sprawdzenie czy osoba starająca się otrzymać pożyczkę nie ma zaległości w spłatach kredytów, pożyczek, rachunków, alimentów czy faktur (jeśli jest przedsiębiorcom). Poważne zaległości świadczą o tym, że wnioskodawca nie ma płynności finansowej i może nie dokonać spłaty kolejnego zobowiązania.

Aby eliminować klientów przekredytowanych instytucje pożyczkowe weryfikują konsumenta w różnych bazach dłużników. Niektóre odrzucają wnioski wszystkich potencjalnych klientów, którzy są rejestrowani w takich bazach. Inne firmy sprawdzają jakiego rodzaju są to zaległości oraz jak duże kwoty wchodzą w grę. Bywa zatem i tak, że negatywne wpisy nie eliminują konsumenta, o ile nie posiada on wielu niespłaconych pożyczek pozabankowych zaciągniętych w konkurencyjnych firmach.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O POŻYCZKĘ ONLINE?

Aby wnioskować o chwilówkę należy dokonać rejestracji na stronie wybranego pożyczkodawcy. Rejestracja jest prosta i nie trwa więcej niż 15 minut. Formularz rejestracyjny wymaga od klienta wpisania dokładnych danych z dowodu osobistego, adresu zamieszkania, otrzymywanych dochodów oraz źródła tych dochodów, numeru telefonu, adresu e-mail itd.

Po wypełnieniu wniosku rejestracyjnego, który jest zarazem wnioskiem o pożyczkę, należy dokonać weryfikacji danych osobowych. Ten krok jest konieczny, ponieważ umożliwia instytucji pożyczkowej upewnienie się, że dane z wniosku nie pochodzą ze skradzionego dowodu osobistego lub danych pozyskanych w inny nielegalny sposób.

Kiedy pożyczkodawca ma pewność, że dane z wniosku są prawdziwe, dokonuje weryfikacji zdolności kredytowej i podejmuje decyzję o dalszych losach wniosku pożyczkobiorcy. Proces ten trwa przeważnie około 15 minut i czasami wymaga kontaktu telefonicznego z wnioskodawcą.

JAK WYGLĄDA WERYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH?

Pożyczkodawcy do tej pory opracowali trzy sposoby weryfikacji pożyczkobiorców. Najczęściej stosowanym jest przelew weryfikacyjny, którego należy dokonać z konta osobistego na konto pożyczkodawcy. Ważne jest aby przelew był wykonany z konta należącego do wnioskodawcy. W przeciwnym razie weryfikacja się nie powiedzie i wniosek zostanie odrzucony.

Inną metodą weryfikacji są aplikacje typu Instantor i Kontomatik. Za ich pośrednictwem bez dokonywania grosza można logując się do konta bankowego przekazać pożyczkodawcy wszystkie najważniejsze informacje potrzebne do rozpatrzenia wniosku. Metoda ta jest szybka, prosta i bezpieczna.

W przypadku braku konta bankowego można zdecydować się na dokonanie weryfikacji danych osobowych z dowodu osobistego okazanego kurierowi. Kurier przywozi pod wskazany adres umowę o pożyczkę i w tym czasie dokonuje potwierdzenia danych z dowodu. Wypłata pożyczki odbywa się wspomnianym już wyżej czekiem GIRO.

NIE MAM PIENIĘDZY NA SPŁATĘ POŻYCZKI. CO TERAZ?

Instytucje pożyczkowe często zaoferuję refinansowanie pożyczki albo przedłużenie terminu spłaty. Czasem też można dokonać restrukturyzacji zadłużenia, czyli rozłożenia na mniejsze dogodne raty. Dla pożyczkodawcy najważniejsze będzie aby pożyczka została spłacona bez konieczności wchodzenia na drogę sądową oraz uruchamiania procesu windykacyjnego.

Należy mieć świadomość, że pożyczkodawca będzie starał się wyegzekwować należne pieniądze, jednak procedury windykacyjne są kosztowne, a koszty te musi ponieść dłużnik. Najważniejsze jest aby nie ukrywać się przed pożyczkodawcą i dogadać się tak aby bez problemu dokonać spłaty zobowiązania.

JAKI JEST KOSZT POŻYCZKI CHWILÓWKI?

Chwilówki uznawane są powszechnie za dość drogie usługi i sporo jest w tym prawdy, szczególnie jeśli porównany koszt pożyczki pozabankowej do kredytu bankowego. Należy jednak pamiętać, że pożyczki pozabankowe są łatwiej dostępne i można je uzyskać online w 15 minut.

W wielu przypadkach jednak koszt pożyczki pozabankowej może być zależny od zdolności kredytowej. W związku z tym pożyczki długoterminowe mogą być w cenie nieprzekraczającej wszystkich kosztów kredytu bankowego, jeśli wnioskodawca może pochwalić się nienaganną sytuacją finansową oraz historią kredytową.

Ważne jest aby przed podjęciem decyzji o pożyczkę sprawdzić wszystkie koszty jakie będzie trzeba ponieść. W związku z tym należy rzucić okiem na całkowity koszt do spłaty, czyli kwotę pożyczki powiększoną o należną prowizję, odsetki i wszelkie inne koszty jakie wiążą się z udzieleniem pożyczki. Koszty te wyraża również RRSO. Jednak dla przeciętnego klienta ciężko jest wywnioskować na podstawie danych procentowych ile będzie kosztować pożyczka.

REZYGNACJA I WCZEŚNIEJSZA SPŁATA - CZY MOŻNA?

Na oba te pytania odpowiedź brzmi: tak. Zrezygnować z pożyczki, bez podania przyczyny, można w 14 dni od dnia zawarcia umowy. Wówczas należy zwrócić całą pożyczkę wraz z odsetkami, przeważnie w przeciągu 30 dni. Wcześniejsza spłata zobowiązania może nastąpić o dowolnej porze trwania spłaty pożyczki. W takim wypadku pożyczkodawca musi zwrócić część odsetek i prowizji konsumentowi. Więcej możesz przeczytać tutaj.

KIEDY MOŻNA OTRZYMAĆ POŻYCZKĘ?

Niektóre pożyczki pozabankowe są dostępne również w weekendy lub w godzinach nocnych. Aby otrzymać taką pożyczkę należy pamiętać, że nie wszystkie pożyczki udzielane są od ręki. Należy złożyć wniosek w firmie, która posiada możliwość rozpatrywania wniosków w innych godzinach niż przeważnie ma to miejsce. Kolejnym warunkiem jest posiadanie konta w tym samym banku co pożyczkodawca lub skorzystać z opcji przelewu ekspresowego.