ILE MOŻE ZABRAĆ KOMORNIK?

Perspektywa egzekucji komorniczej to bez wątpienia coś, co spędza sen z powiek wielu z nas. Tym bardziej, że, jak doskonale wiadomo, polscy komornicy nie zawsze działają w sposób całkowicie zgodny z przepisami prawa, a czasami nawet to prawo w sposób rażący naruszają.

 

 PRZEWODNIK DŁUŻNIKA

Tym bardziej więc warto wiedzieć, co dokładnie może zrobić komornik: jaką część naszego wynagrodzenia może zająć, jakimi krokami formalnymi owo zajęcie wynagrodzenia musi zostać poprzedzone oraz jakie inne regulacje prawne ograniczają swobodę działania komornika.

Przyjrzyjmy się tej kwestii nieco dokładniej.

Co może komornik?

Kilka lat temu znacząco zmieniły się przepisy regulujące działalność komorników. Zmiany nastąpiły w kilku naprawdę istotnych punktach, dlatego warto zapoznać się z obecnym stanem prawnym w tej dziedzinie.

Jeżeli chodzi o zajęcie wynagrodzenia, to w świetle nowych przepisów komornik może: 

  • Zająć wynagrodzenie w wysokości maksymalnie 60% jego wysokości, w przypadku kiedy zajęcie dotyczy długów alimentacyjnych
  • Zająć wynagrodzenie w wysokości maksymalnie 50% jego wartości, w przypadku gdy mamy do czynienia z innego rodzaju długami.

Warto dodać, że zasady owe dotyczą tylko i wyłącznie wynagrodzenia uzyskiwanego z tytułu umowy o pracę. Jeżeli chodzi o kwoty wolne od zajęć komorniczych w tym przypadku, to wolne od zajęcia jest wynagrodzenie do kwoty oficjalnego wynagrodzenia minimalnego po odliczeniu od tej kwoty składek płaconych na różnego rodzaju ubezpieczenia społeczne a także zaliczki na podatek dochodowych.

Regulacje dotyczące kwot wolnych od zajęcia komorniczego dotyczą tylko i wyłącznie osób pracujących na zasadzie umowy o pracę oraz w pełnym wymiarze godzinowym. Kwoty wolne od zajęć nie obowiązują ponadto w przypadku, gdy wierzytelnością są długi alimentacyjne.

Inaczej przedstawia się kwestia możliwości komornika w odniesieniu do umów cywilnoprawnych. W tym wypadku, czysto teoretycznie komornik ma prawo zająć nawet 100% wynagrodzenia. Osoba pracująca w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenia w określonych przypadkach ma jednak prawo do odwołania się od decyzji komornika. Wszystko zależy od tego, czy wynagrodzenie uzyskiwane z tytułu umów cywilnoprawnych ma charakter regularny i rozciągnięty w czasie oraz czy stanowi nasze główne lub też jedyne źródło dochodu.

W tym przypadku, dłużnik może złożyć do komornika pismo z żądaniem ograniczenia egzekucji. Jeżeli wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych stanowi nasze główne źródło utrzymania, zasady dotyczące wysokości maksymalnych zajęć przez komornika są takie same, jak w przypadku umowy o pracę. Jeżeli jednak wynagrodzenia uzyskiwane z tytułu umów cywilnoprawnych mają dla nas charakter dochodu dodatkowego lub też pracujemy w ten sposób jedynie dorywczo, powyższe zasady nie mają zastosowania. W tej sytuacji, komornik ma prawo zająć 100% wynagrodzenia, jaki uzyskujemy z tytułu umowy o dzieło lub też umowy zlecenia.

Zajęcia rent oraz emerytur przez komornika

Osobne regulacje prawne odnoszą się do maksymalnych kwot zajęcia komorniczego w przypadku rent oraz emerytur. W tym przypadku komornik może:

  • Zająć maksymalnie 60% wysokości świadczenia emerytalnego lub renty, jeżeli wierzytelnością są długi alimentacyjne
  • Zająć maksymalnie 25% wysokości renty lub emerytury jeżeli mamy do czynienia z zadłużeniem innego rodzaju

Kwoty wolne od zajęć komorniczych w odniesieniu do rent oraz emerytur przedstawiają się w sposób następujący: 

  • 500 zł jeżeli wierzytelnością są długi alimentacyjne
  • 825 zł jeżeli wierzytelnością jest innego rodzaju zadłużenie

 Co ważne, we wszystkich wypadkach zajęcia komornicze rent lub emerytur mają miejsce już po odliczeniu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy. 

Jakie formy dochodu są całkowicie wolne od zajęć komorniczych?

Wbrew dość często spotykanemu przekonaniu, komornik nie może zająć każdego uzyskiwanego przez nas dochodu. Przepisy prawa wyraźnie wyszczególniają te rodzaje dochodu, które nie podlegają zajęciom komorniczym. Są to: 

1. Alimenty 

2. Świadczenia wypłacane w sytuacji braku możliwości egzekucji świadczeń alimentacyjnych 

3. Świadczenia oraz dodatki rodzinne 

4. Dodatki porodowe oraz pielęgnacyjne 

5. Świadczenie z tytułu 500+ 

6. Świadczenia z pomocy społecznej 

7. Świadczenia integracyjne 

8. Świadczenia dla sierot zupełnych 

9. Zasiłki dla opiekunów

Powyżej wymienione formy dochodu są całkowicie wolne od zajęć komorniczych, niezależnie od ich wysokości. Oznacza to, że jeżeli komornik zajął nam na przykład pieniądze pochodzące ze świadczenia 500 plus lub innego świadczenia rodzinnego, mamy prawo do odwołania się od tej decyzji.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Zgodnie z nowymi przepisami, komornik jest zobowiązany do wyboru tej formy egzekucji, która jest obiektywnie najmniej dolegliwa dla dłużnika. Co oznacza to w praktyce? Jeżeli istnieje możliwość zajęcia naszego wynagrodzenia, komornik nie może od razu przystąpić do zajęcia na przykład samochodu lub mieszkania. Co więcej, zajęcia ruchomości oraz nieruchomości muszą być odpowiednio umotywowane. Oznacza to, że wysokość zadłużenia musi być na tyle istotna, aby wdrożenie środków tak skrajnych, jak zajęcie nieruchomości mogło zostać uznane za działanie adekwatne.

Co również ważne, w przypadku gdy już dojdzie do zajęcia nieruchomości przez komornika, zajęciu zawsze towarzyszy dokonanie wyceny zajętego domu lub mieszkania. Jeżeli uważamy, że wycena zlecona przez komornika jest nieprawidłowa, mamy prawo ją zaskarżyć(najlepiej w takiej sytuacji dysponować własną wyceną sporządzoną przez biegłego rzeczoznawcę). 

Powinniśmy także pamiętać, że komornik może zająć nie tylko nasze wynagrodzenie ale również oszczędności, zarówno te zgromadzone na lokatach lub kontach oszczędnościowych, jak i funduszach inwestycyjnych. Co więcej, w świetle prawa ukrywanie oszczędności przed komornikiem stanowi przestępstwo, nawet jeżeli rzecz dotyczy gotówki trzymanej przez nas w przysłowiowej skarpecie.

Pamiętaj, że sposobem na wyjście z długów nie zawsze jest kolejny kredyt czy pożyczka. Warto jest dokonać szczegółowego planu spłaty i dogadać się z wieżycielem. 

BLOG MONIAK.INFO

Czy za długi można iść do więzienia?

Czy za długi można iść do więzienia?

CZY ZA DŁUGI MOŻNA IŚĆ DO WIĘZIENIA? Osoby zmagające się z zadłużeniem często obawiają się, iż sytuacja, w jakiej się znalazły może w końcu doprowadzić je do pobytu w więzieniu.  Warto więc zdawać sobie sprawę, iż co do zasady polskie prawo nie przewiduje kary...

Przedawnienie długu – nowe prawo

Przedawnienie długu – nowe prawo

PRZEDAWNIENIE DŁUGÓW - NOWE PRAWO Wielu dłużników doszukuje się informacji w internecie dotyczących przedawnienia różnego rodzaju długów. Nie tylko sami dłużnicy są tym tematem zainteresowani, ale również wierzyciele oraz spadkobiercy. Wierzyciel oczywiście zrobi...

Co może komornik – nowe uprawnienia i obowiązki

Co może komornik – nowe uprawnienia i obowiązki

CO MOŻE KOMORNIK? NOWE UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI Egzekucje komornicze budzą wiele kontrowersji. Kojarzą się z bezwzględnością i uporem, nie raz również z łamaniem prawa. Nieświadomi swoich praw dłużnicy stają się ofiarami systemu, który nadał komornikom sporo praw. W...