LISTA INSTYTUCJI POŻYCZKOWYCH W ZESTWIENIU MONIAK.INFO

Aasa Polska to firma działająca w kraju już od 8 lat, członek Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. Oferuje pożyczki długoterminowe.

Alfa Kredyt oferuje krótkoterminowe pożyczki do kwoty 5000 zł, bez formalności i całkowicie online.

Credit Star jest członkiem Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych, oferuje krótkoterminowe pożyczki do 5000 zł.

Ekassa oferuje swoim klientom szeroki wachlarz możliwości pożyczkowych: pożyczki konsolidacyjne, chwilówki i pożyczki na raty.

Extra Portfel jest członkiem PZIP, oferuje bardzo atrakcyjne pożyczki krótkoterminowe z opcją pożyczki za darmo dla nowego klienta.

Fellow Finance to platforma pożyczek społecznościowych. Pożyczkobiorca może starać się o pożyczki do 15 000 zł w dobrej cenie!

Gold Kredyt oferuje pożyczki pozabankowe dla przedsiębiorców, już od pierwszego dnia prowadzenia działalności.

Hapi Pożyczki oferuje długoterminowe pożyczki na okres do trzech lat. Firma ta umożliwa również zakupy na raty.

Home Kredyt w swojej ofercie posiada wieloratalne pożyczki już od 18 lat, do 10 000 zł!

InCredit to instytucja pożyczkowa oferująca zarówno krótkoterminowe chwilówki, jak również wieloratalne pożyczki do 30 000 zł.

Kasa TAK udziela pożyczek na 30 dni oraz pożyczek na raty do 10 000 zł na okres do dwóch lat.

Lendon ma dla swoich klientów pożyczki chwilówki za darmo, na okres do 45 dni. Firma udziela również pożyczki na raty.

Łatwy Kredyt w ofercie posiada krótkoterminowe chwilówki z możliwością realizacji czeków GIRO.

MediRaty to pożyczki do 50 000 zł w atrakcyjnych cenach na leczenie i zabiegi.

Modna Pożyczka należy do PZIP, w ofercie posiada pożyczki chwilówki oraz ratalne pożyczki do 5000 zł.

Monedo Now to firma specjalizująca się w pożyczkach długoterminowych bez formalności do 20 000 zł.

MotoKasa to pożyczki na zakup lub remont pojazdu. W ofercie nawet 15 000 zł na 36 miesięcy.

Net Credit to instytucja pożyczkowa z ofertą chwilówek i pierwszą pożyczką za darmo.

Ofin oferuje pożyczki za darmo i pożyczki do kwoty 20 000 zł na okres do czterech lat.

Pożyczkodaj oferuje pierwszą pożyczkę za darmo i maksymalnie 5 000 zł dla stałych klientów.

Profi Credit – pożyczki do 25.000 zł dla firm i dla klientów indywidualnych, na 48 miesięcy!

Provident udziela różnego rodzaju pożyczek, w tym również pożyczki dla przedsiębiorców.

Rapida udziela pożyczek z gwarantem do kwoty 25 000 zł na 5 lat.

Ratka należy do grupy Aasa i oferuje pożyczki ratalne na okres do 24 miesięcy i w kwocie 10 000 zł.

SLoan oferuje szybkie pożyczki internetowe do 5000 zł, firma należy do PZIP.

Smart Pożyczka  dla swoich klientów posiada ofertę pożyczki na 30 dni do 7000 zł.

Super Grosz specjalizuje się w pożyczkach na raty na okres do 5 lat i w kwocie 15 000 zł.

Szybka Gotówka to pożyczki chwilówki do 6000 zł za darmo na 65 dni.

Via SMS to pożyczki chwilówki z minimum formalności całkowicie online.

Vivus to jeden z liderów pożyczek pozabankowych w Polsce. W ofercie posiada pożyczki za darmo.

Wandoo to szybkie pożyczki internetowe, pierwsza za darmo do 2500 zł.

Wonga w ofercie posiada pożyczki na 30 dni oraz pożyczki ratalne do 20 000 zł.

Zaplo to instytucja pożyczkowa specjalizuje się w ratalnych długoterminowych pożyczkach.

Zylion to pożyczki na drobne wydatki do kwoty 3500 zł, pierwsza pożyczka za darmo.

Co to jest instytucja pożyczkowa?

Instytucje pożyczkowe są prywatnymi firmami, które udzielają kredytów konsumenckich na stosunkowo nieduże kwoty. Głównym kanałem sprzedaży pożyczek pozabankowych jest internet. Instytucje pożyczkowe różnią się od banków dość znacznie i najważniejszą różnicą jest zakaz przyjmowania przez instytucje pożyczkowe kapitału konsumentów na jakiekolwiek cele. Cały kapitał, którym dysponuje instytucja pożyczkowa jest jej własnym kapitałem lub kapitałem akcjonariuszy. 

Współczesny sektor finansowy to pole coraz bardziej intensywnej rywalizacji pomiędzy bankami a instytucjami pożyczkowymi.

O ile jednak zdefiniowanie pierwszego z pojęć nie przysparza nam problemów, o tyle z instytucją pożyczkową często już mamy dosyć poważne problemy. Najbardziej podstawowa intuicja podpowiada nam, że jest to po prostu podmiot zajmujący się udzielaniem pożyczek.

Warto jednak zdawać sobie sprawę, że tego rodzaju lakoniczna definicja nie tylko w żaden sposób nie wyczerpuje tematu, ale w określonych przypadkach może również prowadzić do poważnych nieporozumień.

Czym więc właściwie jest instytucja pożyczkowa i jakie cechy dystynktywne są właściwe dla tego rodzaju podmiotów? Zapraszamy do lektury krótkiego poradnika poświęconego niniejszej tematyce.

Jakie regulacje prawne obowiązują instytucje pożyczkowe?

Podstawowym aktem prawnym, który organizuje sposób działania sektora pożyczkowego jest Ustawa o Kredycie Konsumenckim. Nakłada ona na pożyczkodawców pozabankowych(instytucje pożyczkowe) szereg precyzyjnych i obligatoryjnych wymogów, w tym przede wszystkim:

1. Obowiązek rejestrowania swojej działalności w Rejestrze Instytucji Pożyczkowych

2. Stosowanie się do zapisów ustawy odnośnie maksymalnych dopuszczalnych kosztów kredytu konsumenckiego

3. Stosowanie się do zapisów ustawy odnośnie sposobu prezentowania swojej oferty klientom(np. obowiązek podawania wysokości RRSO nie tylko w ofercie, ale również w materiałach marketingowych).

Oprócz tego, w sposób pośredni działalność instytucji pożyczkowych jest również organizowana przez ustawę Prawo Bankowa. Ten ostatni akt odmawia mianowicie instytucjom pożyczkowym takich możliwości, jak:

1. Udzielanie kredytów hipotecznych

2. Udzielanie kredytów konsolidacyjnych

3. Przyjmowanie depozytów pieniężnych od klientów

Zasady działalności instytucji pożyczkowych

Pojęcie instytucji pożyczkowej bynajmniej nie ma charakteru obiegowego czy też potocznego. Jest to pierwsza i najbardziej podstawowa informacja, która jednak implikuje szereg faktów o zasadniczym znaczeniu.

W roku 2011 uchwalona ustawę o kredycie konsumenckim. Kilka lat później, a mianowicie 22 lipca 2017 roku ustawa ta doczekała się nowelizacji.

To właśnie owej nowelizacji zawdzięczamy zarówno termin “instytucja pożyczkowa” jak też szereg obostrzeń oraz regulacji obejmujących działanie sektora pożyczkowego.

Na bazie polskich przepisów można powiedzieć, że instytucją pożyczkową jest podmiot, który spełnia wszystkie z wymienionych powyżej wymagań:

1. Jego działalność polega na udzielaniu odpłatnych pożyczek krótkoterminowych lub długoterminowych.

2. Widnieje w Rejestrze Instytucji Pożyczkowych prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

3. Nie jest bankiem lub SKOK-iem.

Już w ten sposób widzimy, że pojęcie instytucji pożyczkowej jest o wiele bardziej precyzyjne, niż różne obiegowe terminy, takie jak chociażby “firma pożyczkowa” czy “instytucja pozabankowa”. Te ostatnie mają bowiem charakter potoczny, tj. nie odnoszą sie wprost do treści polskich przepisów. Oznacza to po prostu tyle, że np. instytucją pozabankową może być w praktyce również podmiot, który nie posiada prawnego statusu instytucji pożyczkowej(nie widnieje we wspominanym rejestrze przy KNF).

Warunki działalności instytucji pożyczkowych według ustawy o kredycie Konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r.:

1. Instytucja pożyczkowa ma prawo prowadzić działalność na określonych zasadach i przedsiębiorca ma do wyboru dwie opcje: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna. Instytucja pożyczkowa musi posiadać zatem nr KRS i nie może funkcjonować jako zwykła jednoosobowa działalność czy spółka cywilna.

2. Zakładając instytucję pożyczkową należy posiadać kapitał, który wynosi minimum 200 tys zł. Kapitał ten nie może pochodzić ze źródeł, których nie da się udokumentować. Środki te nie mogą pochodzić z kredytu bankowego, jakiejkolwiek pożyczki lub emisji obligacji.

3. Wymagania w stosunku do instytucji pożyczkowej dotyczą również kwestii członków zarządu, rady nadzorczej, prokurentów oraz komisji rewizyjnej. Wszystkie osoby, które będą pełnić dowolne funkcje w wyżej wymienionych strukturach nie mogą być osobami skazanymi za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu. Osoby te nie mogą również być skazane za jakiekolwiek przestępstwa skarbowe.

Kto i w jaki sposób kontroluje działanie instytucji pożyczkowych?

Klienci często są przekonani, że skoro Rejestr Instytucji Pożyczkowych jest prowadzony przez KNF, to siłą rzeczy właśnie Komisja Nadzoru Finansowego stanowi podmiot kompetentny do systematycznej kontroli sektora pożyczkowego.

Jest to przekonanie błędne. Na swojej witrynie internetowej KNF informuje, iż rola tej instytucji w odniesieniu do sektora pożyczkowego ogranicza się de facto do prowadzenia wspomnianego rejestru.

Podmiotem powołanym do kontroli sposobu działania branży pożyczkowej jest natomiast Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Oczywiście, w określonych sytuacjach dana instytucja pożyczkowa teoretycznie może znaleźć się na Liście Ostrzeżeń KNF, co oznacza, że również ten ostatni podmiot pełni pewną funkcję regulatywną dla działania branży pożyczkowej.

Kiedy firma może “czasowo stać się” instytucją pożyczkową?

Polskie przepisy podatkowe nie należą do łatwych w interpretacji. Doskonale ilustrują to przykłady firm, które w różnych formach udzielały pożyczek np. swoim kontrahentom, przez co ostatecznie zostały uznane przez fiskusa za…instytucje pożyczkowe.

Taka sytuacja może mieć miejsce np. w sytuacji, kiedy firma odracza konsumentowi termin spłaty świadczenia, przy czym owo odroczenie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla konsumenta.

Inna możliwa sytuacja w tym zakresie to oddanie przez firmę konsumentowi danego dobra w celu jego odpłatnego używania, przy czym jednocześnie konsument ma obowiązek dokonania nabycia owego przedmiotu. 

W obu opisanych przypadkach firma niebędąca instytucją pożyczkową może zostać jako taka potraktowana ze względu na konkretne podejmowane przez siebie działania. To z kolei może zrodzić konieczność uiszczenia podatku według stawek oraz zasad obowiązujących właśnie instytucje pożyczkowe.