KIEDY PRZYJDZIE PRZELEW?

Wszystko o sesjach Elixir

Przelewy w ramach sesji ELIXIR to opcja, z której właściwie standardowo korzystamy na przykład dokonując przelewów online. Warto więc zdawać sobie sprawę z mechanizmu działania, który jest właściwy dla elektronicznego systemu rozliczeń międzybankowych Elixir.

Chociaż bowiem aktualnie korzystanie z przelewów w ramach tego systemu stanowi praktycznie standard, to jednak samo opracowania oraz realizacja owego programu stanowiła niemałą rewolucję jeżeli chodzi o efektywność realizowania płatności międzybankowych. 

Dzięki nowemu, składającemu się z dwóch podstawowych wymiarów mechanizmowi działania, przelewy w ramach systemu ELIXIR umożliwiają znacznie szybsze księgowanie oraz realizację transakcji pomiędzy różnymi bankami. O ile przy korzystaniu ze starszych systemów rozliczeniowych przelew z jednego banku do innego często “szedł” nawet kilkanaście godzin, o tyle system ELIXIR skrócił ten czas około trzykrotnie. 

Co prawda, działanie systemu nadal wykazuje pewne mankamenty, co wynika przede wszystkim z faktu, iż różne banki księgują wpłaty oraz dokonują przelewów wychodzących w różnych godzinach.

Tym niemniej, sama możliwość korzystania z elektronicznego systemu rozliczeń międzybankowych ELIXIR to z perspektywy klientów bez wątpienia ogromne ułatwienie w porównaniu z rozwiązaniami, jakie były dostępne wcześniej. Na dodatek, częścią systemu są także przelewy ELIXIR express, które zapewniają transfer gotówki z jednego konta na drugie nawet w przeciągu kilkunastu minut.

Czym jest i jak działa system przelewów ELIXIR?

Rewolucyjny charakter systemu przelewów ELIXIR opiera się w dużej mierze na zaangażowaniu w cały proces dwóch instytucji: Narodowego Banku Polskiego (NBP) oraz Krajowej Izby Rozliczeniowej.

Dzięki pośrednictwu tych dwóch podmiotów możliwa jest znacznie szybsza realizacja transakcji pomiędzy rachunkami przynależnymi do różnych banków, niż miało to miejsce dotychczas. Wynika to po prostu z faktu, że partycypacja w procesie NBP oraz KIR zapewnia szybki dostęp do informacji finansowych, co znacząco przyspiesza realizację transakcji.

Cechą charakterystyczną dla działania systemu ELIXIR jest więc podział całego procesu na dwa współzależne wymiary, a mianowicie część informacyjną oraz część rozliczeniową. Za transakcję informacyjną odpowiada Krajowa Izba Rozliczeniowa.

To właśnie KIRD przyjmuje polecenie płatności, weryfikuje dostępność środków na danym rachunku a w następnym kroku wysyła polecenie realizacji przelewu do banku będącego jego odbiorca. Transakcja pieniężna należy już natomiast do kompetencji Narodowego Banku Polskiego.

Mówiąc inaczej, przelew środków dokonuje się właśnie z kont należących do NBP. Dopiero później saldo transakcji zostaje wyrównane poprzez przyjęcie przez Narodowy Bank Polski kwoty przelewu od banku będącego nadawcą.

Być może powyższy schemat z pozoru wydaje się nieco skomplikowany, jednak w rzeczywistości model realizacji przelewów ELIXIR jest całkiem prosty oraz wysoce efektywny. Można go przedstawić według następującej sekwencji:

1. Polecenie płatności przyjmowane przez Krajową Izbę Rozliczeniową

2. Weryfikacja stanu rachunku, z którego ma zostać dokonana płatność

3. Wysłania informacji z KIR do NBP

4. Przelew środków przez NBP

Opisany mechanizm zapewnia nie tylko znaczne przyspieszenie realizacji płatności, ale także wysoki poziom bezpieczeństwa. Przed wprowadzeniem systemu rozliczeń międzybankowych ELIXIR transakcje pomiędzy bankami trwały bardzo długo przede wszystkim ze względu na utrudniony przepływ informacji rozliczeniowych.

W ramach systemu ELIXIR funkcje te w ogromnej mierze zostały natomiast przejęte przez KIR oraz NBP. Ten sam czynnik sprawia, że w ramach systemu ELIXIR można realizować nie tylko zwykłe transakcje (płatności uznaniowe), ale również polecenia przelewu, czeki, zwroty, płatności obciążeniowe a także komunikaty w zakresie obsługi płatności podatkowych.

Stanowi to niezwykle istotny czynnik chociażby biorąc pod uwagę fakt, że w obecnych realiach płatności bardzo często dokonujemy np. poprzez skorzystanie z karty. W ramach płatności nie dochodzi więc do natychmiastowego przelewu z konta, lecz konto zostaje “obciążone” określoną kwotą.

Bez systemu ELIXIR realizacja tego rodzaju transakcji okazałaby się znacząco utrudniona. System rozliczeń ELIXIR jest również wyjątkowy istotny dla bezpieczeństwa transferów pieniężnych pomiędzy przedsiębiorstwami. Udział w procesie transakcji KIR oraz NBP zapewnia bezpieczeństwo oraz efektywność, którego nie były w stanie zaoferować starsze systemy.

Ile trzeba czekać na przelew ELIXIR?

W ramach systemu płatności ELIXIR realizowane są dziennie trzy sesje wychodzące a także trzy sesje przychodzące. W ogólnych zarysach grafik sesji systemu ELIXIR wygląda tak:

Pierwsza sesja: 10:30-11:00

Druga sesja: 14:30-15:00

Trzecia sesja:  17:00-17:30

Niestety, sytuację w znacznej mierze komplikuje fakt, że poza sesjami samego systemu ELIXIR trzeba brać pod uwagę również harmonogram sesji wychodzących oraz przychodzących w poszczególnych bankach.

Różnice mogą wynosić nawet kilkadziesiąt minut, tj. na przykład jeden bank realizuje pierwszą sesję wychodzą do godziny 9.30 a inny do godziny 10.30. Nie trzeba chyba dodawać, że różnice w harmonogramie sesji dla poszczególnych banków mogą mieć znaczący wpływ na czas realizacji przelewu.

Precyzyjne określenie tego, ile będzie trwać realizacja przelewu w ramach systemu ELIXIR nie jest również możliwe z powodu swoistych opóźnień, które cechują działanie niektórych banków.

Dla przykład, bank może realizować sesję wychodzącą do godziny 15, jednak warunkiem realizacji przelewu w danej sesji jest złożenie dyspozycji przelewu np. do godziny 14.20. Niestety, nie wszystkie banki podają informację na temat tego, ile czasu przed zakończeniem danej sesji ma klient, aby złożyć dyspozycję przelewu.

Powoduje to więc liczne opóźnienia, których przyczyny klienci często nie są w stanie dociec. Zdarza się przecież, że sprawdzamy harmonogram sesji w naszym banku i widzimy, że przelewy wychodzące są realizowane w sesji porannej np. do godziny 17.20.

Dokonujemy więc przelewu o godzinie 17.10 a ostatecznie okazuje się, że środki trafiają do odbiorcy dopiero następnego dnia po południu. Dzieje się tak właśnie z powodu różnicy pomiędzy teoretycznym czasem trwania sesji a czasem praktycznym. Mówiąc prościej, bank zawsze będzie potrzebować określonej ilości czasu na realizację dyspozycji przelewu.

Poniżej prezentujemy tabelę z godzinami sesji wychodzących i przychodzących w poszczególnych bankach. Prędkość zleconych przelewów ma szczególne znaczenie dla osób zaciągających pożyczki na dowód Jak wiemy, przelewy w obrębie tego samego banku przychodzą błyskawicznie. Jeśli jednak przelewy są dokonywane między różnymi bankami, czas oczekiwania się może się wydłużyć.

SESJE ELIXIR - GODZINY PRZELEWÓW

ALIOR BANK WYCHODZĄCE: 8:20 | 12:20 | 15:20 PRZYCHODZĄCE: 11:00 | 15:00 | 17:00

BPS WYCHODZĄCE: 15:00 PRZYCHODZĄCE: 12:00 | 16:00 | 18:00

BGŻ OPTIMA WYCHODZĄCE: 8:00 | 12:00 | 14:30 | 15:30 PRZYCHODZĄCE: 12:00 | 16:00 | 18:00

BNP PARIBAS WYCHODZĄCE: 8:00 | 11:45 | 14:15 PRZYCHODZĄCE: 12:00 | 15:00 | 17:00

BOŚ BANK WYCHODZĄCE: 8:35 | 12:35 | 15:00 PRZYCHODZĄCE: 11:00 | 15:00 | 17:30

CITY HANDLOWY WYCHODZĄCE: 8:00 | 12:15 | 15:30 PRZYCHODZĄCE: 10:30 | 12:30 | 17:30

CREDIT AGRICOLE WYCHODZĄCE: 8:35 | 12:35 | 15:00 PRZYCHODZĄCE: 11:00 | 15:00 | 17:30

DEUTSCHE BANK WYCHODZĄCE: 7:45 | 12:00 | 15:00 PRZYCHODZĄCE: 12:00 | 16:00 | 17:30

GETIN BANK WYCHODZĄCE: 8:15 | 12:15 | 14:30 PRZYCHODZĄCE: 10:00 | 14:00 | 17:00

HSBC WYCHODZĄCE: 9:30 | 13:30 | 16:00 PRZYCHODZĄCE: 10:00 | 14:00 | 16:00

IDEA BANK WYCHODZĄCE: 9:30 | 13:30 | 16:00 PRZYCHODZĄCE: 10:30 | 14:30 | 16:30

INTELIGO WYCHODZĄCE: 8:00 | 11:45 | 14:30 PRZYCHODZĄCE: 11:30 | 15:10 | 17:30

ING WYCHODZĄCE: 8:10 | 11:30 | 14:30 PRZYCHODZĄCE: 11:00 | 15:00 | 17:30

mBANK WYCHODZĄCE: 5:55 | 9:55 | 13:25 PRZYCHODZĄCE: 11:15 | 15:00 | 18:15

MILLENIUM WYCHODZĄCE: 8:10 | 12:10 | 14:30 PRZYCHODZĄCE: 12:00 | 15:30 | 17:15

NEO BANK WYCHODZĄCE: 12:00 | 14:00 | 17:40 PRZYCHODZĄCE: 8:30 | 12:30 | 14:30

NEST BANK WYCHODZĄCE: 8:00 | 12:00 | 14:30 PRZYCHODZĄCE: 10:30 | 14:15 | 17:00

NOBLE BANK WYCHODZĄCE: 8:20 | 12:20 | 15:20 PRZYCHODZĄCE: 11:00 | 15:00 | 17:00

PEKAO SA WYCHODZĄCE: 8:30 | 12:30 | 15:00 PRZYCHODZĄCE: 11:00 | 15:00 | 17:30

PKO BP WYCHODZĄCE: 8:00 | 11:45 | 14:30 PRZYCHODZĄCE: 11:30 | 15:10 | 17:30

PLUS BANK WYCHODZĄCE: 8:00 | 11:30 | 14:00 PRZYCHODZĄCE: 12:00 | 15:30 | 18:00

POCZTOWY WYCHODZĄCE: 9:00 | 13:00 | 15:00 PRZYCHODZĄCE: 11:00 | 15:00 | 17:30

RAIFFEISEN WYCHODZĄCE: 8:00 | 12:15 | 15:00 PRZYCHODZĄCE: 11:30 | 15:15 | 18:00

SANTANDER POLSKA WYCHODZĄCE: 8:15 | 11:15 | 14:45 PRZYCHODZĄCE: 11:00 | 15:00 | 18:00

SANTANDER CONSUMER WYCHODZĄCE: 9:00 | 13:30 | 16:00 PRZYCHODZĄCE: 11:00 | 15:00 | 17:00

SGB WYCHODZĄCE: 8:00 | 12:30 | 15:30 PRZYCHODZĄCE: 11:30 | 15:30 | 17:30

T-MOBILE WYCHODZĄCE: 8:20 | 12:20 | 15:10 PRZYCHODZĄCE: 11:30 | 15:30 | 17:30

TOYOTA WYCHODZĄCE: 8:10 | 12:10 | 14:40 PRZYCHODZĄCE: 10:30 | 14:30 | 16:30

VOLKSWAGEN WYCHODZĄCE: 7:55 | 11:45 | 14:15 PRZYCHODZĄCE: 12:00 | 16:00 | 18:00

ZACHODNI WBK WYCHODZĄCE: 8:15 | 12:15 | 14:45 PRZYCHODZĄCE: 11:00 | 15:00 | 18:00

 

Przelewy błyskawiczne ELIXIR

Ważną opcją dostępną w ramach systemu rozliczeń międzybankowych ELIXIR jest oczywiście możliwość korzystania z przelewów ELIXIR express. W tym wypadku czas realizacji transakcji jest ekstremalnie wręcz krótki i niekiedy wynosi zaledwie kilka lub kilkanaście minut.

Warto jednak zdawać sobie również sprawę z faktu, że przelewy ELIXIR express mogą wiązać się z określonymi ograniczeniami. Przede wszystkim więc, niektóre banki określają maksymalną dostępną kwotę dla przelewu ELIXIR express. Dlaczego jest to istotne? Może się zdarzyć, że ów maksymalny pułap będzie kształtować się na przykład na poziomie 4 tysięcy złotych.

Już na tym przykładzie widać, że w takim wypadku realizacja transakcji w ramach ELIXIR express może być uciążliwa zwłaszcza dla firm. W sytuacji więc, kiedy otwierając rachunek w danym banku jesteśmy pewni, że będziemy musieli często transferować duże kwoty z użyciem przelewów błyskawicznych, warto oczywiście sprawdzić, jak przedstawia się maksymalna wysokość pojedynczego przelewu ELIXIR express dla danego banku.

Oprócz tego należy wspomnieć, że istnieje również odgórnie ustalony limit wysokości dla jednorazowej transakcji w ramach systemu przelewów ELIXIR express. Limit ten jest ustalony przez KIR i wynosi aktualnie 100 tysięcy złotych bądź też równowartość tej kwoty.

Oznacza to tyle, że, niezależnie od banku, nie będziemy mogli w jednym przelewie ELIXIR express zrealizować transakcji w wysokości np. 40 000 USD. Płatność w takim wypadku będzie musiała zostać podzielona na mniejsze części lub też będziemy musieli skorzystać z innego rodzaju przelewu. 

Kolejna ważna informacja to opłaty za przelewy błyskawiczne. W przypadku niektórych banków klient może dokonać kilku przelewów błyskawicznych miesięcznie bez opłat. Co do zasady jednak, płatność w ramach systemu ELIXIR express będzie się wiązać z jednorazową opłatą.

Opłata może wynosić od kilku złotych w przypadku najbardziej atrakcyjnych pod tym względem ofert rachunków bieżących, do nawet kilkudziesięciu złotych za jedną płatność.

Przelewy zagraniczne

W ramach systemu rozliczeń ELIXIR możliwe jest także dokonywanie stosunkowo łatwych przelewów zagranicznych. Obecnie systemem ELIXIR objętych jest kilkadziesiąt różnych krajów, w tym między innymi tak odległe państwa, jak Azerbejżdżan, Palestyna czy Arabia Saudyjska.

W ramach przelewów zagranicznych systemu ELIXIR dostępne są dwie podstawowe opcje:

1. Przelewy SEPA (przelewy europejskie w ramach systemu SEPA)

2. Przelewy międzynarodowe w ramach systemu IBAN (International Bank Account Number)

W pierwszym przypadku czas trwania przelewu jest zdecydowanie krótszy. Do realizacji płatności będziemy natomiast potrzebować jedynie kodu SWIFT oraz numeru IBAN banku będącego odbiorcą przelewu.

W przypadku przelewów w ramach systemu IBAN teoretycznie możliwe jest dokonanie płatności jedynie z podaniem numeru IBAN odbiorcy. Nie do końca stanowi to jednak rozwiązanie zalecane. Kod SWIFT umożliwia bowiem znacznie bardziej dokładne określenie odbiorcy przelewu, co może mieć wydatny wpływ na czas realizacji transakcji międzynarodowej. 

Podanie kodu SWIFT zmniejsza również ryzyko tego, że przelew zostanie zawrócony przez któregoś z pośredników. Należy bowiem pamiętać o tym, że w przypadku przelewów międzynarodowych pieniędzy często muszą przejść przez szereg podmiotów pośredniczących, zanim ostatecznie trafią do odbiorcy. Im bardziej dokładne dane odbiorcy przelewu więc podamy, tym większe szanse na to, że transakcja faktycznie zostanie skutecznie zrealizowana.

Warto również pamiętać o dokładnym sprawdzeniu poprawności wprowadzonych numerów SWIFT oraz IBAN przed dokonaniem przelewu. Można to zrobić samodzielnie, albo też skorzystać z gotowych programów dostępnych w internecie, które automatycznie sprawdzają poprawność podanych numerów IBAN i SWIFT.

ARTYKUŁY

Czy za długi można iść do więzienia?

Czy za długi można iść do więzienia?

CZY ZA DŁUGI MOŻNA IŚĆ DO WIĘZIENIA? Osoby zmagające się z zadłużeniem często obawiają się, iż sytuacja, w jakiej się znalazły może w końcu doprowadzić je do pobytu w więzieniu.  Warto więc zdawać sobie sprawę, iż co do zasady polskie prawo nie przewiduje kary...

Czyszczenie BIK – czy to możliwe?

Czyszczenie BIK – czy to możliwe?

CZYSZCZENIE BIK - CZY TO MOŻLIWE? Biuro Informacji Kredytowej to aktualnie bez wątpienia najważniejszy "rejestr dłużników" służący pożyczkodawcom oraz kredytodawcom w celu weryfikacji historii kredytowej oraz zdolności kredytowej potencjalnych klientów.Z danych...

Limit odnawialny

Limit odnawialny

LIMIT ODNAWIALNY CZYLI LINIA POŻYCZKOWA Jak działają linie pożyczkowe oraz czy rzeczywiście warto z nich korzystać? Postarajmy się odpowiedzieć na te pytania.Oferta współczesnych instytucji pożyczkowych to już nie tylko tradycyjne dla tego sektora chwilówki oraz...

Bezpieczny pesel

Bezpieczny pesel

BEZPIECZNY PESEL System Bezpieczny Pesel to stosunkowo nowa inicjatywa, która w założeniu ma umożliwiać konsumentom bardziej efektywną ochronę swoich danych osobowych. Początek programu datuje się dokładnie na wiosnę 2017 roku. Za jego powstanie odpowiada natomiast...

Pożyczka na 500 plus

Pożyczka na 500 plus

POŻYCZKA NA 500 PLUS Pożyczki pozabankowe znane są z tego, że dostać może je prawie każdy. Jednak te stwierdzenie jest aktualne tylko wśród konsumentów, którzy nigdy nie skorzystali z takiej usługi. Może jeszcze 10 lat temu faktycznie sektor pozabankowy był otwarty...

Przedawnienie długu – nowe prawo

Przedawnienie długu – nowe prawo

PRZEDAWNIENIE DŁUGÓW - NOWE PRAWO Wielu dłużników doszukuje się informacji w internecie dotyczących przedawnienia różnego rodzaju długów. Nie tylko sami dłużnicy są tym tematem zainteresowani, ale również wierzyciele oraz spadkobiercy. Wierzyciel oczywiście zrobi...