Oferta instytucji pożyczkowej Fellow Finance

Informacje szczegółowe Fellow Finance

DANE FIRMY

ul. Piękna 68

00-672 Warszawa

KRS: 0000576864

KONTAKT

e-mail: bok@fellowfinance.pl

infolinia:  22 397 51 15

www.fellowfinance.pl

GODZINY PRACY

pon – pt: 9.00 – 17.00

sobota: –

niedziela: –

POŻYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE Z MIĘDZYNARODOWEJ GRUPY FELLOW FINANCE

Fellow Finance to fińska instytucja pożyczkowa należąca do grupy Fellow Finance Oyj, która obecnie działa na terenie 5 państw europejskich (Polski, Niemiec, Dani, Finlandii oraz Szwecji).

Firma powstała w roku 2013, od początku działając w sektorze pożyczek społecznościowych. Fellow Finance oferuje więc swoim klientom nie tylko możliwość uzyskania pożyczki, ale również inwestycji w produkty pożyczkowe.

Firma na swojej stronie chwali się, że jest “największym dostawcą pożyczek społecznościowych w krajach nordyckich” oraz “najbardziej zaawansowaną w Europie platformę pożyczek społecznościowych.

Pod względem oferty skierowanej do potencjalnych pożyczkobiorców, Fellow Finance niespecjalnie wyróżnia się jednak na tle innych instytucji pożyczkowych działających obecnie na rynku.

SZCZEGÓŁOWA OFERTA FELLOW FINANCE

 

Oferta Fellow Finance zawiera pożyczki ratalne w dwóch wariantach, które przez firmę są podawane jako odrębne, chociaż nie różnią się znacząco pod względem warunków. Dostępne warianty pożyczek to:

1. Pożyczki społecznościowe (czyli po prostu pożyczki konsumpcyjne)

2. Pożyczki na remont

W przypadku pożyczek społecznościowych firma oferuje możliwość pożyczenia kwoty do 12 tysięcy złotych oraz z okresem spłaty wynoszącym do 32 miesięcy.

Jednocześnie firma umożliwia również zwiększanie przez klienta kwoty pożyczki po czterech miesiącach terminowych spłat. Możliwe jest także przedłużenie okresu trwania pożyczki.

W przypadku pożyczek na remont warunki przedstawiają się niemal tak samo. Jedyną różnicą jest krótszy okres spłaty, który w przypadku pożyczek na remont będzie wynosił do 24 miesięcy.

KOSZTY POŻYCZKI 

Warunki finansowe pożyczek w Fellow Finance przedstawiają się następująco dla reprezentatywnego przykładu pożyczki na kwotę 1 tysiąca złotych oraz z okresem spłaty wynoszącym 12 miesięcy:

1. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania(RRSO): 144,55%

2. Roczna Stopa Oprocentowania (RSO): 10%

3. Całkowity ostateczny koszt pożyczki: 508,88 zł w tym:

– Kwota opłaty wstępnej- 120 zł

– Kwota opłaty administracyjnej- 134,55 zł

– Kwota opłaty za prowadzenie konta w serwisie: 199,2 zł (16,60 zł miesięcznie)

– Kwota odsetek kapitałowych: 54,99 zł

4. Wysokość raty miesięcznej: 115,07 zł

5. Ostateczna kwota do zapłaty przez pożyczkobiorcę: 1300,88 zł

Co ważne, spośród wymienionych czynników wchodzących w skład pożyczki płatna oddzielnie jest jedynie opłata wstępna.

Pożyczkobiorca nie uiszcza jednak tej opłaty na zasadzie przelewu na konto pożyczkodawcy, lecz jest ona potrącana od kwoty pożyczki. Wysokość opłaty wstępnej może różnić się w zależności od indywidualnej oferty pożyczki i wynosić od 12 do 17% wartości pożyczanej kwoty. Oznacza to, że pożyczając np. 1000 zł, klient musi się liczyć z tym, że od pożyczonej kwoty już na początku pożyczkodawca potrąci od 12 do 17%, czyli od 140 do 170 zł. Oznacza to, że rzeczywista kwota pożyczki, jaka zostanie przelana na konto pożyczkobiorcy, będzie wynosić od 830 do 870 zł. 

Pozostałe koszty są natomiast automatycznie wliczane w raty miesięczne. Instytucja pożyczkowa Fellow Finance nie umożliwia swoim klientom zaciągnięcia pierwszej pożyczki według promocji RRSO 0%.

Oferta firmy nie zawiera również żadnych innych rozwiązań o charakterze promocyjnym. Jedyną formą bonusu, jaką może uzyskać klient, jest możliwość zwiększenia kwoty pożyczki po terminowej spłacie pierwszych 4 rat miesięcznych.

ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK

Fellow Finance umożliwia swoim klientom realizację pożyczki w całości online, zarówno na etapie składania wniosku o pożyczkę, jak i na etapie ofertowania.

Kontakt telefoniczny z biurem obsługi klienta jest konieczny tylko w sytuacji, gdy pożyczkobiorca chce wnioskować o przedłużenie okresu trwania pożyczki lub czasowe zawieszenie spłaty części kapitałowej.

Dwa wymienione rozwiązania są standardowo dostępne w ofercie Fellow Finance i wiążą się z następującymi kosztami: 

 • Przesunięcie dokładnego terminu spłaty jednej raty o 14 dni roboczych – 2,5 zł.
 • Zawieszenie spłaty części kapitałowej na okres jednego miesiąca  – 2,5 zł. 

Co ważne, firma Fellow Finance prowadzi dość rygorystyczną politykę w zakresie metod dochodzenia zaległych należności. We wzorze umowy pożyczki firma informuje o możliwości zażądania od klienta wcześniejszej spłaty całości pożyczki, jeżeli spełniony zostanie co najmniej jeden z poniższych warunków:

1. Zaległa kwota do spłaty wynosi co najmniej 10% wartości całej kwoty pożyczki
2. Zaległa suma do spłaty obejmuje więcej, niż jedną płatność ratalną pożyczki
3. Zaległa suma do spłaty jest równa całej kwocie pozostałego długu pożyczkobiorcy

Dla przykładowej pożyczki na kwotę 1000 zł z okresem spłaty wynoszącym 12 miesięcy oznacza to, że pożyczkodawca może zażądać wcześniejszej spłaty całości kwoty jeżeli:

1. Zaległe zobowiązanie pożyczkobiorcy wynosi 100 zł lub więcej

2. Zaległe zobowiązanie pożyczkobiorcy wynosi więcej, niż 115,07 zł

3. Pożyczkobiorca nie spłaci w terminie pierwszej raty pożyczki, przez co zaległa kwota pożyczki będzie równa 100% wartości całego zobowiązania pożyczkobiorcy

Zaległa kwota musi być przeterminowana co najmniej o 1 miesięcy. W praktyce widać, że nawet miesięczne spóźnienie z zapłatą jednej raty pożyczki może skutkować, że pożyczkodawca zażąda spłaty całej pozostałej kwoty pożyczki.

POŻYCZKA SPOŁECZNOŚCIOWA W FELLOW FINANCE
PORADNIK POŻYCZKOBIORCY NA MONIAK.INFO

WYMAGANIA DLA KLIENTÓW

 

Firma Fellow Finance stawia potencjalnym klientom jedynie trzy warunki, które są konieczne do spełnienia, aby móc uzyskać pożyczkę:

1. Posiadanie obywatelstwa RP

2. Wiek wynoszący od 20 do 75 lat

3. Posiadanie rachunku bankowego, który został założony przez potencjalnego pożyczkobiorce na co najmniej 3 miesiące przed złożeniem w Fellow Finance wniosku o przyznanie pożyczki

U

SPOSÓB WERYFIKACJI POŻYCZKOBIORCÓW

Weryfikacja tożsamości klienta a jednocześnie weryfikacja zdolności kredytowej w Fellow Finance odbywa się poprzez skorzystanie przez klienta z usługi Kontomatik.

W sytuacji jednak, gdy pożyczkobiorca posiada rachunek w banku, który nie obsługuje tej usługi,Fellow Finance może skontaktować się z pożyczkobiorcą przez telefon w celu dokładniejszego procesu weryfikacji.

Firma informuje również, że w procesie oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy sprawdzane są “bazy danych biur informacji kredytowej oraz innych dostawców informacji gospodarczych”.

JAK OTRZYMAĆ POŻYCZKĘ?

W celu otrzymania pożyczki w firmie Fellow Finance konieczne będzie przede wszystkim założenie konta na witrynie internetowej firmy oraz weryfikacja danych osobowych. Następnie należy wypełnić wniosek o przyznanie pożyczki, w którym firma zażąda od nas podania następujących danych:

1. Imię oraz nazwisko

2. Numer PESEL

3. Miejsce aktualnego zamieszkania lub adres do korespondencji

4. Numer telefonu

5. Numer rachunku bankowego

6. Informacje na temat osiąganych dochodów

7. Informacje na temat posiadanego zadłużenia

8. Adres e-mail

ZALETY POŻYCZKI POZABANKOWEJ W FELLOW FINANCE

 1. Fellow Finance oferuje atrakcyjne pożyczki społecznościowe.
 2. Maksymalnie można uzyskać 15 000 zł na okres 32 miesięcy.
 3. Pożyczki udzielane są bez poręczycieli.
 4. Pożyczki są ze stałym oprocentowaniem.
 5. Możliwość weryfikacji za pośrednictwem Kontomatic.
 6. Możliwość przesunięcia terminu spłaty.
 7. Istnieje opcja na czasowe zawieszenie kapitałowej części pożyczki.
 8. Indywidualne podejście do klienta – od zdolności kredytowej zależy wysokość przydzielonej pożyczki.

WADY POŻYCZKI POZABANKOWEJ W FELLOW FINANCE

 1. Pożyczkobiorca poddawany jest ocenie zdolności kredytowej, na podstawie której zostanie podjęta decyzja o maksymalnej kwocie pożyczki jaką może uzyskać dany klient.

Pożyczanie społecznościowe to niezwyle słuszna i pozyteczna idea. Niestety, nie jest jeszcze na tyle popularna aby korzyści płynące z takiej metody wzajemnego wspierania się można było uznać za znaczące. W Polsce istniały już różne platformy pożyczek społecznościowych, jednak zbyt niskie zainteresowanie oraz długi okres oczekiwania na decyzję pożyczkową, zniechęcały pożyczkobiorców i w efekcie platformy znikały z rynku. Fellow Finance usprawniło system przyznawania pożyczek i dzięki temu ma szansę na pozostanie na rynku na dłużej.

Monika Rabenda

Administrator serwisu , Moniak.Info