Oferta instytucji pożyczkowej Łatwy Kredyt

Informacje szczegółowe Łatwy Kredyt (PolCredit Spółka)

DANE FIRMY

ul. Pokorna 2

00 – 199 Warszawa

KRS: 0000429935

KONTAKT

e-mail: info@latwykredyt.pl

infolinia:  22 228 21 03

www.latwykredyt.pl

GODZINY PRACY

pon – pt: 8.00 – 22.00

sobota: 9.00 – 20.00

niedziela: 9.00 – 20.00

ŁATWY KREDYT – WIARYGODNA MARKA

Łatwy Kredyt to działająca na polskim rynku już od dobrych kilku lat instytucja pożyczkowa, specjalizująca się w tak zwanych chwilówkach, czyli szybkich pożyczkach na relatywnie niewielkie kwoty pieniędzy.

Łatwy kredyt jest częścią spółki PolCredit Spółka z siedzibą w Warszawie. Ponadto Łatwy Kredyt współpracuje również z następującymi pośrednikami: MILUCREDIT z siedzibą w Warszawie a także WACREDIT z siedzibą w Warszawie.

Firma Łatwy Kredyt jest instytucją pożyczkową w świetle obecnie obowiązujących przepisów polskiego prawa. Oznacza to, że firma działa zgodnie z przepisami Ustawy o Kredycie Konsumenckim oraz jest zrzeszona w Krajowym Rejestrze Instytucji Pożyczkowych.

PIERWSZA POŻYCZKA ZA DARMO – 1500 zł NA 30 DNI

Firma Łatwy Kredyt udostępnia możliwość skorzystania z pierwszej pożyczki na promocyjnych warunkach. Promocja jest kierowana rzecz jasna wyłącznie do nowych klientów, którzy nie mają oraz nie mieli w przeszłości żadnych zobowiązań wobec tego pożyczkodawcy.

Promocja ma charakter typowy, czyli oznacza Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania dla pierwszej pożyczki na poziomie 0%. Warunkiem skorzystania z promocyjnych warunków dla pierwszej pożyczki w firmie Łatwy Kredyt jest rzecz jasna spłata zaciągniętego zobowiązania w przewidzianym w umowie terminie.

Maksymalna możliwa kwota, jaką możemy pożyczyć po raz pierwszy na promocyjnych warunkach to 1500 zł z okresem spłaty wynoszącym maksymalnie do 30 dni.

Co ważne, korzystając z usług firmy Łatwy Kredyt po raz pierwszy możemy pożyczyć do 3000 tysięcy złotych. Jednak promocyjne oprocentowanie dla pierwszej pożyczki obowiązuje jedynie do kwoty równej 1500 zł. Jeżeli więc chcemy, aby nasza pierwsza pożyczka przekraczała pułap 1,5 tysiąca złotych, nie będziemy mieli możliwości skorzystania z promocji RRSO 0%, lecz koszty naszej pożyczki będą zgodne ze standardową tabelą oprocentowania.

OFERTA POŻYCZKOWA FIRMY ŁATWY KREDYT

 

Łatwy Kredyt jest firmą specjalizującą się w jednym określonym wariancie produktów pożyczkowych: są to tak zwane chwilówki, czyli szybkie pożyczki w przypadku których mamy do czynienia z maksymalnie uproszczoną procedurą wnioskowania o uzyskanie kredytu.

Jeżeli chodzi o dostępne kwoty pożyczek oraz czas spłaty, to warunki przedstawiają się w sposób następujących:

1. Maksymalna kwota pożyczki wynosi dokładnie 3000 zł
2. Maksymalne okres trwania pożyczki to 30 dni

Powyższe reguły znajdują zastosowanie zarówno w odniesieniu do kolejnych zobowiązań zaciąganych przez klienta w Łatwy Kredyt, jak i dla pierwszych pożyczek, które nie są objęte promocyjnymi warunkami w zakresie Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania.

Jeżeli chodzi o standardowe warunki finansowe pożyczek w Łatwy Kredyt to przedstawiają się one w sposób następujący:

1. Pożyczka na kwotę 1500 zł
2. Okres spłaty: 30 sni
3. Oprocentowanie: 0%
4. Prowizja za udzielenie pożyczki: 411, 98 zł
5. Odsetki: 0 zł
6. RRSO: 1815,45%
7. Całkowity koszt pożyczki: 411.98 zł
8. Ostateczna kwota do spłaty: 1911. 98 zł

ZASADY I WARUNKI

Firma Łatwy Kredyt umożliwia klientom korzystanie z wypłaty pożyczki poprzez czek GIRO. Sama procedura jest prosta: wystarczy we wniosku o przyznanie pożyczki zaznaczyć opcję “Wypłata pożyczki za pomocą czeku GIRO“.

Klienci firmy Łatwy Kredyt mogą również skorzystać z opcji refinansowania pożyczki. W tym przypadku jednak negocjacje odnośnie warunków pożyczki refinansującej przebiegają pomiędzy pożyczkobiorcą a jednym z pośredników, z którymi kooperuje instytucja pożyczkowa Łatwy Kredyt.

Zgodnie z regulaminem firmy, klient może odstąpić od umowy o pożyczkę w przeciągu 14 dni od momentu jej zawarcia. Firma Łatwy Kredyt umożliwia również przedterminową spłatę zaciągniętego zobowiązania, jednak nie wiąże się to z żadnymi korzyściami po stronie klienta (nie możemy więc liczyć np. na całkowity lub częściowy zwrot prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty pożyczki).

POŻYCZKA W ŁATWY KREDYT
SPRAWDŹ BLOG MONIAK.INFO

WYMAGANIA DLA KLIENTÓW W ŁATWY KREDYT

Aby móc starać się o pożyczkę w firmie Łatwy Kredyt należy przede wszystkim dokonać rejestracji na internetowej stronie firmy. Kolejny krok to poprawne oraz kompletne wypełnienie wniosku oraz dokonanie potwierdzenia naszych danych osobowych. W tym ostatnim przypadku mamy do wyboru dwie funkcje: usługę Kontomatik oraz dokonanie tradycyjnego przelewu weryfikacyjnego.

Ponadto, Łatwy Kredyt stawia swoim klientom następujące wymagania:

1. Posiadanie statusu konsumenta
2. Wiek co najmniej 20 oraz nie więcej, niż 70 lat
3. Brak aktywnych lub zaległych zobowiązań w stosunku do instytucji Łatwy Kredyt
4. Posiadanie polskiego obywatelstwa
5. Zamieszkiwanie na terenie Polski
6. Posiadanie ważnego dowodu osobistego

U

SPOSÓB WERYFIKACJI POŻYCZKOBIORCÓW

Weryfikacja zdolności kredytowej klienta w firmie Łatwy Kredyt odbywa się poprzez sprawdzenie następujących baz danych:

1. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor
2. Krajowy Rejestr Długów(KRD)
3. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej
4. Rejestr Dłużników ERIF
5. Biuro Informacji Kredytowej(BIK)
6. Platforma Wymiany Informacji Pożyczkowej 
7. getScore sp. z o.o.

Instytucja pożyczkowa Łatwy Kredyt nie wymaga od klienta przedstawiania dokumentów potwierdzających osiągane dochody, a więc na przykład zaświadczenia o zarobkach lub innej dokumentacji tego rodzaju. We wniosku o przyznanie pożyczki będziemy jednak musieli podać informację na temat osiąganych przez nas dochodach a także dane naszego pracodawcy.

JAK OTRZYMAĆ POŻYCZKĘ?

Weryfikacja danych osobowych konsumenta w firmie Łatwy Kredyt może odbywać się na dwa sposoby:

1. Skorzystanie z usługi Kontomatik
2. Dokonanie przelewu weryfikacyjnego

Oprócz samej rejestracji na stronie firmy, do uzyskania pożyczki konieczne będzie również poprawne wypełnienie wniosku. Informacje jakie muszą się znaleźć we wniosku o przyznanie pożyczki to:

1. Imię oraz nazwisko
2. Numer PESEL
3. Numer i seria dowodu osobistego
4. Adres zameldowania
5. Adres do korespondencji
6. Adres e-mail
7. Numer telefonu komórkowego
8. Nazwa banku, w którym klient posiada konto
9. Informacja na temat źródła oraz wysokości uzyskiwanego dochodu
10. Informacja na temat pracodawcy

 

ZALETY POŻYCZKI POZABANKOWEJ W ŁATWY KREDYT

  1. Firma bardzo dobrze znana i ceniona wśród klientów.
  2. Pierwsza pożyczka udzielana jest bez kosztów.
  3. Możliwość refinansowania pożyczki w przypadku braku środków na spłatę zobowiązania w terminie.
  4. Możliwość skorzystania z opcji czek GIRO – pożyczka bez przelewu weryfikacyjnego, z odbiorem na poczcie.
  5. Możliwość skorzystania z Kontomatik – szybka weryfikacja zdolności kredytowej klienta oraz jego danych osobowych. Aplikacja stanowczo przyspiesza proces starania się o pożyczkę.
  6. Niewielkie wymagania stawiane klientom.
  7. Pożyczkodawca pracuje również w weekendy.

WADY POŻYCZKI POZABANKOWEJ W ŁATWY KREDYT

  1. Pożyczkobiorca będzie sprawdzany w bazach danych.
  2. Należy podać informacje odnośnie miejsca pracy.

Mocnym punktem instytucji pożyczkowej Łatwy Kredyt jest cała lista udogodnień dla klientów. Po pierwsze pierwsza pożyczka jest bezpłatna, po drugie klient może dokonać refinansowania pożyczki, po trzecie można skorzystać z opcji bez przelewu weryfikacyjnego na dwa sposoby: korzystając z aplikacji Kontomatic oraz wypłacając pożyczkę na poczcie (z czekiem GIRO). Dla niektórych klientów minusem pożyczkodawcy może być maksymalny pułap pożyczki, który kształtuje się na poziomie 3 000 zł. 

Monika Rabenda

Administrator serwisu , Moniak.Info