Oferta instytucji pożyczkowej MediRaty

Informacje szczegółowe Medical Finance Group Spółka Akcyjna

DANE FIRMY

ul. Lechicka 23A

02-156 Warszawa

KRS:  0000516085

KONTAKT

e-mail: pok@mediraty.pl

infolinia:  22 266 83 70

www.mediraty.pl

GODZINY PRACY

pon – pt: 8.00 – 20.00

sobota: 9.00 – 14.00

niedziela: –

MEDIRATY – KREDYT NA LECZENIE

MediRaty to specyficzna instytucja pożyczkowa kierująca swoją ofertę do precyzyjnie określonej grupy klientów: osób korzystających lub zamierzających skorzystać z szeroko pojętych usług medycznych

Instytucja pożyczkowa MediRaty należy do spółki akcyjnej Medical Finace Group działającej na polskim rynku dokładnie od 2012 roku. 

Użyte powyżej określenie “szeroko pojęte usługi medyczne” ma w kontekście specyfiki oferty tej firmy pożyczkowej kluczowe niemal znaczenie: firma oferuje możliwość finansowania całego spektrum różnego rodzaju zabiegów oraz operacji, włączając w to również usługi z zakresu medycyny estetycznej czy weterynarii!

JAKIE FORMY LECZENIA FINANSUJE INSTYTUCJA POŻYCZKOWA MEDIRATY

Katalog konkretnych zabiegów oraz operacji, na jakie można uzyskać finansowania w ramach oferty MediRaty liczy kilkaset pozycji. Listę szczegółowych zabiegów można znaleźć na witrynie internetowej firmy. Jeżeli chodzi natomiast o dziedziny medycyny, które podlegają finansowaniu przez firmę MediRaty to są to:

1. Stomatologia

2. Chirurgia plastyczna

3. Ortopedia

4. Estetyka 

5. Rehabilitacja

6. Okulistyka

7. Laryngologia

8. Bariatria

9. Ginekologia

10. Urologia

11. Optyka

12. Diagnostyka oraz genetyka

13. Weterynaria

Ważny i ciekawy czynniki stanowi ostatni z wymienionych punktów. Instytucja pożyczkowa MediRaty oferuje także możliwość finansowania leczenia weterynaryjnego.

Co ważne, dziedzina ta nie jest traktowana przez MediRaty po macoszemu: maksymalna dostępna wysokość pożyczki na sfinansowanie leczenia weterynaryjnego to 50 tysięcy złotych przy maksymalnym okresie spłaty na poziomie 60 miesięcy (60 rat miesięcznych).

JAKĄ OFERTĘ POSIADA DLA SWOICH KLIENTÓW MEDIRATY?

 

Firma MediRaty to podmiot sektora pożyczkowego oferujący specyficzną odmianę pożyczek pozabankowych. Pożyczki w MediRaty są przeznaczone zawsze na konkretny cel mieszczący się w obrębie usług medycznych.

Firma współpracuje z ogromną liczbą placówek medycznych działających na terenie na Polski. Model działalności MediRaty jest kopią podobnych schematów, które od dawna są obecne w wielu innych krajach.

Charakteryzując ofertę instytucji pożyczkowej można porównać ją do zakupów ratalnych: mechanizm działania jest bardzo podobny, tyle że przedmiotu finansowania nie stanowi określony sprzęt RTV lub AGD, lecz zabieg medyczny.

Oznacza to, że wysokość pożyczki w MediRaty jest zawsze równa kosztowi danego zabiegu. Firma finansuje zabieg lub operację, a następnie klient spłaca pożyczkę w systemie ratalnym.

KOSZTY POŻYCZKI 

Firma MediRaty oferuje pożyczki na kwotę od 500 do 50 tysięcy złotych. Spłata zobowiązania odbywa się w systemie ratalnym. Dostępne warianty w tym zakresie to możliwość rozłożenia spłaty zobowiązania na 12, 24, 36, 48 lub 60 równych rat miesięcznych.

Koszty pożyczek w MediRaty dla reprezentatywnego przykładu pożyczki prezentują się następująco:

1. Wysokość pożyczki: 20 tysięcy złotych

2. Okres trwania umowy: 60 miesięcy (60 spłat ratalnych)

3. Wysokość raty miesięcznej: 493,32

4. Całkowity koszt kredytu: 29 599,20 zł w tym:

– opłata przygotowawcza:  4 968,00 

– odsetki kapitałowe: 4 631,20

5. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania: 18, 88%

 

1. Wysokość pożyczki: 50 tysięcy złotych

2. Okres trwania umowy: 60 miesięcy (60 spłat ratalnych)

3. Wysokość raty miesięcznej: 1 233,31 zł

4. Całkowity koszt kredytu: 73 998,60  zł w tym:

– opłata przygotowawcza: 12 420,00  

– odsetki kapitałowe: 11 578,60 zł

5. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania: 18, 88%

Co ważne, po wypełnieniu wstępnego wniosku o przyznanie pożyczki w MediRaty, system wyświetla informację o możliwości uzyskaniu dodatkowej kwoty w wysokości do 20% wartości pożyczki na cele około zabiegowe.

Wysokość kwoty dodatkowej doliczanej do podstawowej kwoty pożyczki nie może jednak przekraczać poziomu 3 tysięcy złotych.

MODEL DZIAŁANIA FIRMY MEDIRATY

Firma MediRaty stanowi specyficzny wariant instytucji pożyczkowej, która pod względem mechanizmu działania znacząco odbiega od ofert zwykłych firm pożyczkowych.

Proces wnioskowania o pożyczkę w firmie MediRaty przebiega według następujących etapów:

1. Złożenie wniosku o pożyczkę z podaniem charakterystyki zabiegu oraz jego ceny

2. Po złożeniu wniosku o przyznanie finansowania odbywa się rozmowa telefoniczna z konsultantem firmy, podczas której weryfikowana jest zdolność kredytowa pożyczkobiorcy a także ustalane są warunki spłaty pożyczki

3. Jeżeli pożyczkobiorca przeszedł pozytywnie dwa poprzednie etapy, kwota wynosząca cenę zabiegu jest przekazywana przez firmę MediRaty na konto gabinetu lub kliniki, w której ma odbyć się zabieg oraz która została wskazana przez pożyczkobiorcę.

Powyższe informacje mają charakter bazowy i domagają się uzupełnienia. Istotne znaczenie mają tutaj przede wszystkim dwa czynniki:

1. Możliwe jest uzyskanie pożyczki w firmie MediRaty również w sytuacji, gdy klient nie wybrał jeszcze konkretnej placówki medycznej. W tej sytuacji firma MediRaty zaleca podanie szacunkowej wartości zabiegu oraz skorzystanie z konsultacji telefonicznej z pracownikiem firmy. Firma MediRaty deklaruje pomoc klientowi w wyborze konkretnej procedury medycznej. Kiedy klient dokona już tego wyboru, możliwe jest złożenie właściwego wniosku o pożyczkę.

 

 

2. Firma MediRaty oferuje nie tylko finansowanie zabiegu, lecz w niektórych przypadkach również finansowanie kosztów około zabiegowych. W tym drugim przypadku, dodatkowa kwota jest przekazywana bezpośrednio na rachunek klienta. Firma dolicza kwotę dodatkową do bazowej kwoty pożyczki, a spłata całości zobowiązania odbywa się według wybranego przez klienta harmonogramu spłat ratalnych.

Oferta MediRaty zakłada również możliwość podwyższenia finansowania w sytuacji, kiedy w trakcie leczenia okazało się, że finalny koszt zabiegów będzie wyższy, niż ten, który został podany przez klienta we wniosku pożyczkowym.

Podwyższenie finansowania będzie mieć jednak charakter dodatkowej, oddzielnej pożyczki. Jej uzyskanie jest jednak warunkowane zaistnieniem okoliczności, które uzasadniają złożenie wniosku o zwiększenie finansowania.

GDZIE MOŻNA SIĘ LECZYĆ KORZYSTAJĄC Z FINANSOWANIA W FIRMIE MEDIRATY?

Właściciel instytucji pożyczkowej MediRaty, spółka Medical Finace Group współpracuje z 7 tysiącami placówek medycznych działających na terenie Polski.

Możliwe jest jednak również sfinansowanie z pożyczki w MediRaty zabiegów lub operacji w placówkach, które nie znajdują się na liście podmiotów współpracujących z Medical Finace Group.

Co również istotne, firma zapewnia możliwość skorzystania z fachowych porad konsultantów MediRaty zarówno w zakresie wyboru placówki medycznej, jak też wyboru konkretnego zabiegu.

POŻYCZKA NA LECZENIE Z MEDIRATY

Potrzebujesz pieniędzy na zabieg lub leczenie? Aplikuj o pożyczkę!

SPRAWDŹ INNE INSTYTUCJE UDZIELAJĄCE POŻYCZEK

Pożyczki na dowód dla każdego, bez zaświadczeń i formalności!

WARUNKI UZYSKANIA POŻYCZKI

Aby móc uzyskać pożyczkę w firmie MediRaty pożyczkobiorca musi spełniać następujące wymogi:

1. Posiadać stałe i możliwe do udokumentowania źródło dochodu

2. Nie posiadać negatywnej historii w Biurze Informacji Kredytowej

3. Dysponować odpowiednią zdolnością kredytową

4. Być w wieku co najmniej 18 lat (w momencie zaciągnięcia pożyczki) oraz co najwyżej 75 lat (w momencie zakończenia umowy o pożyczkę)

5. Posiadać polskie obywatelstwo

Co ważne, firma MediRaty finansuje również leczenie osób niepełnoletnich.

W takim wypadku wniosek o pożyczkę musi jednak zostać złożony przez osobę pełnoletnią (np. rodzica) a w trakcie ustalania warunków pożyczki podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem firmy należy poinformować o tym, że pożyczka ma zostać przeznaczona na leczenie osoby nie będącej pożyczkobiorcą.

Możliwa jest wcześniejsza spłata zobowiązania w firmie MediRaty. W tej sytuacji, ostateczny koszt pożyczki zostaje pomniejszony o koszty dotyczące pozostałego okresu trwania umowy.

U

SPOSÓB WERYFIKACJI POŻYCZKOBIORCÓW

W trakcie oceny zdolności kredytowej klienta firma MediRaty korzysta z informacji dostępnych w następujących bazach:

1. Biuro Informacji Kredytowej (BIK)

2. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor)

W procesie weryfikacji zdolności kredytowej firma MediRaty wymaga od klienta przedstawienia dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych dochodów. Najczęściej wymagany jest jedynie wyciąg z konta bankowego. 

Na swojej stronie internetowej firma MediRaty informuje jednak, że forma weryfikacji może być uzależniona od formy zatrudnienia klienta a także innych czynników wpływających na ocenę wiarygodności finansowej pożyczkobiorcy.

Ponadto, w ramowej umowie pożyczki firma zastrzega, że w określonych sytuacjach możliwe jest zażądanie od pożyczkobiorcy:

1. Przedstawienia dodatkowej, bardziej szczegółowej informacji w celu umożliwienia pożyczkodawcy przeprowadzenia dokładniejszej weryfikacji sytuacji finansowej klienta

2. Dokonania zabezpieczenia pożyczki w postaci poręczenia wystawionego przez osobę trzecią

JAK OTRZYMAĆ POŻYCZKĘ?

Aby móc uzyskać pożyczkę w firmie MediRaty konieczne jest przede wszystkim wypełnienie wniosku o przyznanie pożyczki. W dokumencie tym należy podać swoje podstawowe dane osobowe a także rodzaj oraz koszt zabiegu, który ma stanowić przedmiot finansowania.

Po przejściu przez klienta procesu weryfikacji zdolności kredytowej, firma przedstawia pożyczkobiorcy umowę pożyczki. W dokumencie muszą znaleźć się między innymi takie dane, jak seria oraz numer dowodu osobistego, numer PESEL pożyczkobiorcy, aktywny numer telefonu pożyczkobiorcy, adres poczty elektronicznej.

Umowa będzie zawierać również informacje na temat:

1. Całkowitej kwoty pożyczki

2. Wysokości raty miesięcznej

3. Procedury medycznej będącej przedmiotem finansowania oraz jej kosztu

4. Nazwy oraz adresu usługodawcy (placówki medycznej, w której pacjent podda się leczeniu)

ZALETY POŻYCZKI POZABANKOWEJ W MEDIRATY

 1. MediRaty oferuje aż 50 000 zł na zabiegi i leczenia w placówkach w całej Polsce.
 2. Firma współpracuje z około 7 tysiącami placówek medycznych.
 3. MediRaty sfinansują nie tylko leczenie, ale również zabiegi medycyny estetycznej.
 4. Firma udziela również pożyczki na leczenie weterynaryjne.
 5. Istnieje możliwość dofinansowania pacjenta, jeśli okaże się, że uzyskana pożyczka nie pokryje wszystkich kosztów.
 6. Pożyczkodawca umożliwia swoim klientom refinansowanie pożyczki, dzięki czemu kłopoty z organizacją środków na terminową spłatę zobowiązania, zostają rozwiązane bez większych problemów.
 7. MediRaty to legalnie działająca spółka z wpisem do KRS. 
 8. Ceny pożyczki na leczenie w MediRaty są bardzo atrakcyjne i znacznie tańsze niż w przypadku każdej innej instytucji pozabankowej!
 9. Pożyczki udzielane są już od 18 roku życia!

WADY POŻYCZKI POZABANKOWEJ W MEDIRATY

 1. Firma weryfikuje zdolność kredytową klienta.
 2. Wymagany jest stały dochód i dobra historia kredytowa.

Ogromną zaletą pożyczki w MediRaty jest cena takiego zobowiązania, która niewiele odbiega od kredytu w banku. Pożyczka długoterminowa online w tej firmie nie jest przelewana bezpośrednio na konto klienta, pożyczkodawca reguluje należność w wyznaczonej placówce medycznej. Zadłużenie można rozłożyć aż na 60 rat, dzięki czemu spłacanie pożyczki nie będzie nadwyrężać budżetu pacjenta. O maksymalnej kwocie jaką można otrzymać będzie decydować zdolność kredytowa wnioskodawcy. Więcej na temat szacunkowych wartości pożyczki przy różnych kwotach zarobków można sprawdzić na stronie pożyczkodawcy.

Monika Rabenda

Administrator serwisu , Moniak.Info