Oferta instytucji pożyczkowej Rapida

Informacje szczegółowe Rapida Sp. z o.o.

DANE FIRMY

ul. Ostatnia 1c

31-444 Kraków 

KRS: 0000647952

KONTAKT

e-mail: czesc@rapidamoney.pl

infolinia: 222 922 291

www.rapidamoney.pl

GODZINY PRACY

pon – pt: brak danych

sobota: brak danych

niedziela: brak danych

RAPIDA MONEY – POŻYCZKI WIELORATALNE

Rapida Money jest jedną z bardziej znanych firm pożyczkowych działających obecnie na polskim rynku. Co ważne, w przypadku Rapida Money klient ma do czynienia z podmiotem posiadającym status instytucji pożyczkowej, tj. widniejącym w Rejestrze Instytucji Pożyczkowych, działającym zgodnie z przepisami Ustawy o Kredycie Konsumenckim oraz podlegającym kontroli ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. Jest to informacja istotna, ponieważ w polskich realiach nadal bardzo często mamy do czynienia z podmiotami podającymi się za firmy pożyczkowe, lecz w rzeczywistości będące parabankami.

POŻYCZKI NA OKRES DO PIĘCIU LAT!

Rapida Money koncentruje nie wokół tak zwanych chwilówek, lecz długoterminowych pożyczek ratalnych z okresem spłaty wynoszącym nawet 60 miesięcy. Pod tym względem Rapida wyraźnie odróżnia się od większości podmiotów działających w obrębie rodzimego sektora pożyczkowego, które albo oferują swoim klientom tylko i wyłącznie pożyczki krótkoterminowe na dowód albo też udostępniają możliwość korzystania z pożyczek ratalnych, lecz przy maksymalnej kwocie kredytu oraz okresie spłaty niewiele różniącym się od warunków, na jakich udzielane są “chwilówki”. Sam system działania firmy oraz sposób w jaki weryfikuje ona potencjalnych klientów jest co prawda prosty i przejrzysty, lecz zarazem specyficzny. Sprawdź dlaczego warto zaciągnąć pożyczkę wieloratalną zamiast krótkoterminowej.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ POŻYCZKĘ W RAPIDA?

 

Najważniejszym wymaganiem, stawianym przez firmę Rapida potencjalnemu klientowi, jest obecność gwaranta. Innymi słowy, musimy znaleźć osobę trzecią, która “podżyruje” nasz kredyt.

To jednak jeszcze nie koniec wymagań. Aby otrzymać pożyczkę w Rapida musimy posiadać stałe źródło dochodu a ponadto już na etapie wypełniania formularza zadeklarować, że zarówno nasz miesięczny dochód jak i nasze miesięczne wydatki nie ulegną zmianie przez cały okres spłaty kredytu. Ponadto, w regulaminie firma precyzuje, że weryfikacja potencjalnego pożyczkobiorcy to:

proces polegający na ocenie przez Nas Twojej zdolności do spłaty Pożyczki na podstawie złożonych przez Ciebie oświadczeń oraz sprawdzeniu w biurach informacji kredytowych i gospodarczych”.

Oznacza to więc, że firma zastrzega sobie prawo do sprawdzenia, czy podane przez nas informacje na temat naszych dochodów oraz wydatków są zgodne z prawdą.

Cytowany fragment jest istotny także z innego powodu. Na stronie głównej firma informuje klienta, że:

W przeciwieństwie do instytucji bankowych nie podejmujemy decyzji o przyznaniu pożyczki na podstawie analizy Twojej historii kredytowej. W zamian wszystko, o co prosimy, to abyś znalazł Gwaranta, który ma do Ciebie zaufanie i wierzy, że będziesz dokonywać płatności na czas, oraz który będzie w stanie uregulować ratę za Ciebie. Nie ma znaczenia czy Twój BIK jest negatywny czy też masz zupełnie czystą historię kredytową. Nie musisz pracować na pełny etat, akceptujemy również samozatrudnionych”.

Jednocześnie widzimy jednak, iż regulamin Rapida Money w sposób wyraźny mówi o sprawdzaniu złożonych oświadczeń w biurach informacji kredytowych i gospodarczych, co wskazuje na to, że nasza historia kredytowa jednak może mieć znaczenie. Pamiętajmy bowiem, że bazy danych to nie tylko BIK oraz KRD lecz także na przykład Biuro Informacji Gospodarczej.

Zastanawia również fragment regulaminu mówiący o weryfikacji “złożonych oświadczeń”. Można z bardzo dużą dozą pewności domniemywać, że chodzi tutaj o oświadczenia na temat naszych dochodów a także wydatków. Jak jednak dokładnie wygląda owa weryfikacja? Tego niestety nie dowiemy się bazując na informacjach dostępnych na stronie Rapida Money. Teoretycznie formą takiej weryfikacji może być przesłanie wyciągu z konta bankowe za jakiś okres. Pamiętajmy jednak o tym, że wypełniając formularz oświadczamy również, iż “nasz dochód nie zmieni się podczas okresu trwania pożyczki.

POZOSTAŁE WYMAGANIA KONIECZNE

Wymagania, które konsument musi spełnić aby Rapida mogła rozpatrzyć wniosek o pożyczkę:

 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnej
 • Status pełnoletniej osoby fizycznej
 • Wiek wynoszący od 18 do 75 kat
 • Posiadanie polskiego obywatelstwa oraz zamieszkiwanie na terenie Polski/ posiadanie karty stałego pobytu na terenie Polski
 • Posiadanie gwaranta, który na mocy umowy przystępuje do długu
 • Konto bankowe, e-mail, numer telefonu komórkowego
 • Aktualny dowód osobisty

LISTA KONT BANKOWYCH POŻYCZKODAWCY

 

Alior Bank, Bank Zachodni WBK, mBank, Bank PEKAO, Bank PKO, DNB, Millennium, Bank BGŻ, Bank ING, BNP Paribas, Get In Bank, Bank Pocztowy, Inteligo, Bank BPH, City Bank, BOŚ Bank, Deutsche Bank, Idea Bank, Meritum Bank, Raiffeisen Bank, Blue Cash, Credit Agricole, Toyota Bank, Volkswagen Bank, Plus Bank

 

CHCESZ ZACIĄGNĄĆ POŻYCZKĘ W RAPIDA MONEY?

Klikając w poniższy guzik, zostaniesz przeniesiony do formularza pożyczkowego Rapidy

SPRAWDŹ INNE POŻYCZKI W ZESTAWIENIU MONIAK.INFO

Chcesz zaciągnąć pożyczkę na większą kwotę i na wiele rat? Sprawdź naszą tabelę

OFERTA INSTYTUCJI RAPIDA

 

Jak wspomniano, Rapida Money oferuje swoim klientom wyłącznie pożyczki ratalne. Standardowe warunki przedstawiają się następująco:

1. Okres spłaty wynoszący od 12 do 60 miesięcy

2. Wysokość pożyczki wynosząca od 2500 do 25 000 złotych

Spłata rat pożyczki zaciągniętej w Rapida Money odbywa się w systemie miesięcznym. Regulamin dostępny na stronie internetowej firmy informuje nas, że pierwszą ratę możemy uiścić w dowolnie wybranym przez nas dniu miesiąca jednak nie wcześniej niż 2 tygodnie i nie później niż 6 tygodni od zawarcia Umowy. Oznacza to więc, że pierwszą ratę miesięczną kredytu musimy spłacić w terminie co najwyżej 6 tygodni od momentu otrzymania pożyczki. Firma nie oferuje więc znanych z ofert innych podmiotów pożyczkowych udogodnień w rodzaju nieco dłuższego początkowego okresu bez konieczności spłacania rat.

Istotną kwestią w przypadku pożyczek ratalnych w Rapida jest bardzo niskie jak na standardy firm pożyczkowych oprocentowanie bazowe, wynoszące jedynie 10% w skali roku przy jednoczesnej bardzo wysokiej prowizji za udzielenie kredytu, która przy kwocie pożyczki w wysokości 25 tysięcy złotych będzie wynosić równowartość samej kwoty pożyczki, czyli 25 tysięcy złotych. Oznacza to, że po doliczeniu innych kosztów bazowych, klient zaciągający pożyczkę na wspomnianą kwotę 25 tysięcy złotych ostatecznie będzie musiał spłacić równowartość 59777.97 zł.

JAK ROZKŁADAJĄ SIĘ KOSZTY ZOBOWIĄZANIA W RAPIDA MONEY?

 

Regulamin Rapida Money informuje nas, że:

W pierwszej kolejności spłacana jest Prowizja za udzielenie pożyczki. Gdy kwota prowizji jest niższa od wysokości raty, do raty doliczana są odsetki umowne; Gdy prowizja za udzielenie pożyczki jest spłacona w całości, rata składać się będzie z odsetek oraz kwoty Pożyczki. Kwota odsetek będzie stopniowo malała z każdą kolejną ratą”.

Teoretycznie można uznać to za okoliczność znacząco sprzyjającą klientowi: raty maleją wraz ze spłatą zaciągniętego zobowiązania. Pamiętajmy jednak, że prowizja za udzielenie kredytu wynosi niemal 50% całej kwoty(25 tysięcy złotych), którą klient ma do spłaty, podczas gdy pozostałe to koszty niecałe 10 tysięcy złotych. Teoretycznie można policzyć, że przy maksymalnej kwocie pożyczki(25 tysięcy złotych, czyli 59777.97 złotych do spłaty), maksymalnym okresie trwania kredytu(60 miesięcy) oraz miesięcznej racie wynoszącej w tym wypadku 996,30 prowizję(czyli tę część, którą według powyżej zacytowanej informacji spłacamy jako pierwszą), skończymy spłacać po 25 miesiącach. 

Niestety, regulamin nie informuje w sposób precyzyjny, czy prowizja stanowi wyłączną zawartość rat do momentu jej spłacenia, czy też jedynie określoną część każdej miesięcznej raty(w przypadku kredytów bankowych przeważnie proporcje te rozkładają się mniej więcej w stosunku 50:50, tzn. połowa każdej raty to rata kapitałowa, zaś drugą połowę stanowi rata odsetkowa). Z tego powodu, nie nie jesteśmy w stanie określić, jak długo będzie trwało spłacanie prowizji, a tym samym od którego momentu wysokość miesięcznej raty zacznie maleć. 

Dowiedz się więcej na temat kosztów pożyczki pozabankowej

Z

POZOSTAŁE WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE POŻYCZKI WIELORATALNEJ

 

Regulamin Rapida Money mówi o tym, że Stopa oprocentowania pożyczki może ulec zmianie w trakcie trwania Umowy jedynie w przypadku obniżenia stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP). Nieco dalej znajdujemy również punkt o następującej treści:

“W przypadku późniejszego podwyższenia stopy referencyjnej NBP, wysokość stopy oprocentowania pożyczki ulega podwyższeniu do niższej z następujących stóp procentowych: aktualnej wysokości stopy odsetek maksymalnych lub pierwotnej wysokości oprocentowania obowiązującego na moment zawarcia Umowy”.

Oznacza to, że oprocentowanie pożyczki w Rapida Money rzeczywiście ma charakter stały, czyli nie może wzrosnąć w trakcie trwania okresu pożyczki, nawet jeżeli stopa referencyjna NBP ulegnie podwyższeniu. Jest to ważna informacja, ponieważ nie wszystkie firmy pożyczkowe (nie wspominając o tak zwanych parabankach) rozwiązują tę kwestię w podobny sposób.

Firma Rapida oczywiście zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek karnych a także innych kosztów (monity telefoniczne, via e-mail, pocztą tradycyjną i tak dalej). To jeszcze nie wszystko. Firma zastrzega sobie również prawo do wypowiedzenia umowy o pożyczkę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli zaległość w spłacie miesięcznej raty wynosi co najmniej 31 dni.

ZALETY POŻYCZKI POZABANKOWEJ W RAPIDA MONEY

 1. Rapida posiada w ofercie pożyczki na bardzo wysoką kwotę – można otrzymać aż 25 tys. zł.
 2. Długi okres spłaty pożyczki – 60 miesięcy, umożliwia spłatę w dogodnych, niedużych ratach.
 3. Wysoka kwota pożyczki umożliwi spłatę zaległych zobowiązań – można taką pożyczkę zaciągnąć w celu skonsolidowania swoich bieżących zadłużeń.
 4. Rapida udziela pożyczek zadłużonym i z niskimi dochodami.
 5. Cała procedura starania się o pożyczkę przebiega online.

WADY POŻYCZKI POZABANKOWEJ W RAPIDA

 1. Instytucja pożyczkowa wymaga poręczyciela, który w przypadku braku spłaty pożyczki będzie zobowiązany do regulowania comiesięcznych należności. Poręczyciel musi posiadać zdolność kredytową. 

Rapida Money cieszy się sporym zainteresowaniem wśród konsumentów sektora pożyczek pozabankowych. Główną zaletą tego pożyczkodawcy jest wysoka kwota pożyczki. Należy jednak pamiętać, że kuszący okres spłaty, czyli aż 5 lat, będzie wiązać się ze sporą dyscypliną finansową jaką każdy pożyczkobiorca musi sobie narzucić. 

Monika Rabenda

Administrator serwisu , Moniak.Info