Analiza oferty instytucji pożyczkowej Ratka

Informacje szczegółowe Ratka.pl

DANE FIRMY

ul. Prosta 68

00 – 838 Warszawa

KRS: 0000577778

KONTAKT

e-mail: info@ratka.pl

infolinia: 611 100 420 

www.ratka.pl

GODZINY PRACY

pon – pt: 

sobota: 

niedziela: 

RATKA – POŻYCZAJ NA DŁUGI OKRES

Ratka.pl jest firmą pożyczkową działającą na polskim rynku już od 2010 roku. Podmiot jest częścią skandynawskiej grupy AASA Global, do której należą również takie firmy pożyczkowe, jak AASA Polska. Podmioty należące do AASA Global działają w takich krajach, jak między innymi Szwecja, Estonia, Finlandia, Chile oraz Indonezja.

Ratka.pl posiada status instytucji pożyczkowej oraz jest zrzeszona w Krajowym Rejestrze Instytucji Pożyczkowych.

OFERTA POŻYCZEK RATALNYCH OD RATKA.PL – DO 10 tys zł NA 24 MIESIĄCE

 

Ratka.pl, jak już sama nazwa wskazuje, jest podmiotem specjalizującym się w świadczeniu pożyczek ratalnych. Co do zasady, firma nie czyni rozróżnienia pomiędzy nowymi a stałymi klientami. Oznacza to między innymi brak możliwości skorzystania z promocyjnych warunków dla pierwszej pożyczki w Ratka.pl.

Wysokość pożyczki ratalnej w firmie Ratka.pl może wynosić od 2 do 10 tysięcy złotych. Minimalny okres spłaty wynosi 12 zaś maksymalny 24 miesiące. Spłata zaciągniętego zobowiązania odbywa się w ramach systemu rat miesięcznych: oznacza to, że w przypadku przykładowej pożyczki na okres 24 miesięcy klient będzie spłacał zobowiązanie rozłożone na 24 raty.

W przypadku przykładowej pożyczki na kwotę 10 000 zł oraz z okresem spłaty wynoszącym 24 miesiące warunki finansowe będą przedstawiały się następująco:

1. Oprocentowanie bazowe: 10 %

2. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania: 77.86%

3.  Odsetki kapitałowe: 1078.12 zł

4. Opłata przygotowawcza: 300 zł

5. Całkowity koszt pożyczki: 7358.12 zł

6. Całkowita ostateczna kwota do spłaty: 17358.12 zł

Firma Ratka.pl nie posiada w swojej ofercie programu lojalnościowego w ścisłym znaczeniu tego terminu. Tym niemniej, pożyczkodawca zastrzega sobie, że decyzja odnośnie warunków pożyczki jest każdorazowo uzależniona od indywidualnej oceny profilu klienta. Oznacza to, że np. brak terminowej spłaty pożyczki w Ratka.pl może skutkować obniżeniem dostępnego dla nas limitu pożyczki ratalnej.

 

ZASADY I WARUNKI POŻYCZKI

Klienci korzystający z usług Ratka.pl mają szeroki wybór jeżeli chodzi o różne rozwiązania dodatkowe. Przede wszystkim, firma udostępnia możliwość przedłużenia okresu spłaty pożyczki. W przypadku problemów z terminowym uregulowaniem aktywnego zobowiązania, będziemy musieli skontaktować się z Działem Obsługi Klienta firmy Ratka.pl.

Następnie, poprzez indywidualną ocenę naszego przypadku oraz ocenę naszej zdolności kredytowej, firma może zaproponować nam adekwatne rozwiązanie zaistniałej sytuacji. Należy jednak pamiętać, że decyzja odnośnie przedłużenia okresu trwania pożyczki każdorazowo ma charakter indywidualny, tj. nie należy do podstawowej oferty pożyczkodawcy.

Ratka.pl przedstawia swoim klientom również kilka różnych sposobów wypłaty pożyczki. Oprócz wypłaty poprzez przelew standardowy, klient ma możliwości skorzystania również z takich opcji, jak przelew Blue Media lub przelew Bluecash. Możliwa jest również wypłata pożyczki poprzez czek GIRO.

SPRAWDŹ CZYM RÓŻNI SIĘ POŻYCZKA POZABANKOWA OD KREDYTU W BANKU

 

POŻYCZKA NA RATY W RATKA.PL

SPRAWDŹ BLOG MONIAK.INFO

WYMAGANIA JAKIE MUSZĄ SPEŁNIĆ WNIOSKODAWCY

Możliwość uzyskania pożyczki ratalnej w firmie Ratka.pl jest uwarunkowana spełnieniem kilku podstawowych warunków, jakie ów pożyczkodawca stawia swoim potencjalnym klientom. Warunki te to:

1. Posiadanie polskiego obywatelstwa oraz zamieszkiwanie na terytorium Polski

2. Posiadanie ważnego dowodu osobistego

3. Brak aktywnych lub zaległych zobowiązań wobec pożyczkodawcy (klient może mieć jednocześnie tylko jedną aktywną pożyczkę w Ratka.pl)

4. Brak obecności w bazach Biur Informacji Gospodarczej

5. Wiek wynoszący co najmniej 20 oraz nie więcej, niż 80 lat

6. Posiadanie możliwego do udokumentowania, stałego dochodu

Jednocześnie firma Ratka.pl zastrzega, iż każdy wniosek o przyznanie pożyczki online w 15 minut jest rozpatrywany w sposób indywidualny. W teorii oznacza to, że na przykład nasza ewentualna negatywna historia kredytowa może zostać niejako “zrównoważona” przez pozytywną ocenę naszej obecnej wiarygodności oraz naszych zdolności spłaty pożyczki.

Należy jednak pamiętać, że w tego rodzaju sytuacjach ostateczna decyzja o przyznaniu lub odmówieniu nam pożyczki zawsze będzie zależeć tylko i wyłącznie od uznania pożyczkodawcy.

ZANIM POŻYCZYSZ SPRAWDŹ 10 ZASAD BEZPIECZNEGO POŻYCZANIA!

 

U

SPOSÓB WERYFIKACJI POŻYCZKOBIORCÓW

W procesie starania się o pożyczkę ratalną w firmie Ratka.pl nasze dane osobowe zostaną sprawdzone w następujących bazach:

1. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor

2. Biuro Informacji Gospodarczej ERIF

3. Krajowy Rejestr Długów

Co do zasady, Ratka.pl nie wymaga od klientów załączania do wniosku o przyznanie pożyczki żadnej dodatkowej dokumentacji, na przykład potwierdzającej osiągane dochody.

W swoim regulaminie firma zastrzega jednak, że w uzasadnionych przypadkach potencjalny pożyczkobiorca może zostać poproszony o przedstawienie wskazanej przez konsultanta Ratka.pl dokumentacji. 

JAK OTRZYMAĆ POŻYCZKĘ?

Aby móc z sukcesem starać się o uzyskanie pożyczki w Ratka.pl, przede wszystkim konieczne będzie założenie profilu na witrynie internetowej firmy a następnie przejście weryfikacji danych osobowych oraz poprawne wypełnienie wniosku o przyznanie pożyczki.

Następnie klient otrzymuje zindywidualizowaną ofertę pożyczki ratalnej, przygotowaną na podstawie analizy jego zdolności kredytowej, historii poprzednich pożyczek w Ratka.pl oraz kilku innych faktorów. 

Do tej pory procedura wnioskowania o pożyczkę może odbywać się całkowicie online. Samo podpisanie zaakceptowanej uprzednio umowy odbywa się jednak tylko i wyłącznie poprzez wizytę kuriera, który pod podany przez nas adres zamieszkania dostarczy nam dokumenty do podpisania.

Na wypłatę środków możemy więc liczyć dopiero wówczas, gdy podpisany przez nas egzemplarz umowy trafi do siedziby pożyczkodawcy.

 ZALETY POŻYCZKI POZABANKOWEJ W RATKA

  1. Ratka jest zarejestrowana w RIP – zatem pożyczanie w tej firmie jest bezpieczne.
  2. Firma oferuje pożyczki ratalne w kwocie do 10 tys zł na okres do dwóch lat.
  3. Firma nie wymaga od klientów przedstawienia zaświadczeń o dochodach. Sytuacja może się jednak zmienić, jeśli klient posiada kiepską historię kredytową – Ratka analizuje swoich klientów indywidualnie.
  4. Ratka umożliwia zrealizowanie pożyczki na poczcie za pomocą czeku GIRO.
  5. Weryfikacja pożyczkobiorcy może odbywać się za pomocą ekspresowych przelewów. 
  6. Pożyczki dostępne są już od 20 roku życia aż do 80 lat!

WADY POŻYCZKI POZABANKOWEJ W RATKA

  1. Ratka weryfikuje klientów w bazach dłużników.
  2. Wypłata środków ma miejsce kiedy podpisana umowa o pożyczkę dotrze do pożyczkodawcy.

Ratka jest innowacyjną instytucją pożyczkową oferującą pożyczki wieloratalne. Indywidualne i elastyczne podejście do klienta powoduje, że osoby zadłużone, ale mające stosunkowo dobrą zdolność kredytową, mogą stać się klientami tej firmy. 

Monika Rabenda

Administrator serwisu , Moniak.Info