Oferta instytucji pożyczkowej Via SMS

Informacje szczegółowe VIA SMS Sp. z o.o.

DANE FIRMY

Al. Jerozolimskie 123A

02-017  Warszawa

KRS: 0000367773

KONTAKT

e-mail: info@viasms.pl

infolinia: 22 483 53 88

www.viasms.pl

GODZINY PRACY

pon – pt: 8.00 – 22.00

sobota: 8.00 – 18.00

niedziela: 8.00 – 16.00

VIA SMS – MIĘDZYNARODOWA INSTYTUCJA POŻYCZKOWA

Instytucja pożyczkowa Via SMS jest stosunkowo mało znanym podmiotem, który jednak sukcesywnie zyskuje sobie coraz większe uznanie wśród polskich klientów. Firma specjalizuje się przede wszystkim w pożyczkach na krótkie terminy, czyli mówiąc inaczej tzw. chwilówkach.

Via SMS należy do Via SMS Group, która działa między innymi na terenie takich państw, jak Hiszpania, Szwecja, Czechy czy Łotwa. 

PIERWSZA DARMOWA POŻYCZKA

Pierwszą pożyczkę w firmie Via SMS klienci mogą zaciągnąć na warunkach promocyjnych. Oznacza to oczywiście standardową już niemal obecnie promocję zakładającą Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania na poziomie 0%.

Maksymalna wysokość pierwszej pożyczki w Via SMS wynosi 1500 zł przy okresie spłaty do 30 dni.

Nienegecjowalnym warunkiem skorzystania z promocji na oprocentowanie pierwszej pożyczki jest spłata zaciągniętego zobowiązania w przewidzianym przez umowę w terminie. W przeciwnym wypadku, firma zastrzega sobie prawo do naliczenia klientowi kosztów zgodnych ze standardową tabelą oprocentowania.

OFERTA POŻYCZKOWA VIA SMS

Bazowa oferta firmy Via SMS cechuje się charakterem progowym. Oznacza to, że wraz z terminową spłatą każdej kolejnej pożyczki w Via SMS zyskujemy możliwość, aby następnym razem pożyczyć większą kwotę. Poszczególne progi maksymalnej dostępnej wysokości pożyczki dla stałych klientów Via SMS przedstawiają się następująco:

1. Pierwsza pożyczka: do 1500 zł
2. 7 po terminowej spłacie pierwszej pożyczki: do 2000 zł
3. 7 dni po terminowej spłacie drugiej pożyczki: 2500 zł
4. 7 dni po terminowej spłacie trzeciej pożyczki: 3000 zł
5. 7 po terminowej spłacie czwartej pożyczki: 4000 zł

Ostatni próg oznacza jednocześnie absolutną maksymalną kwotę pożyczek w Via SMS.

Stopniowaniu nie podlega jednak maksymalna dostępna długość okresu spłaty pożyczki. Zarówno w przypadku pierwszego, jak i kolejnych zobowiązań pożyczka musi zostać spłacona w przeciągu 30 dni.

Bazowe koszty pożyczek w Via SMS dla reprezentatywnego przykładu pożyczki na kwotę 1500 zł to:

1. Prowizja za udzielenie pożyczki: 420, 32 zł
2. Oprocentowanie: 0%
3. Odsetki: 0%
4. Całkowity koszt pożyczki: 420,32 zł
5. Całkowita ostateczna kwota do spłaty: 1920, 32 zł

Oprócz oferty bazowej, Via SMS udostępnia stałym klientom również możliwość korzystania z programu lojalnościowego oraz niezależnych od programu lojalnościowego kodów rabatowych.

Warto jednocześnie zaznaczyć, że regulamin Via SMS rozróżnia “umowę ramową” od “umowy pożyczki”. Umowa ramowa jest oparta na standardowych, prezentowanych w ofercie firmy Via SMS warunkach dotyczących np. kosztów. “Umowa pożyczki” oznacza z kolei produkt indywidualnie dopasowany do profilu klienta, z uwzględnieniem jego zdolności kredytowej, historii poprzednich pożyczek w Via SMS oraz ewentualnych zniżek wynikających z uczestnictwa w programie lojalnościowe i/lub uzyskiwania kodów rabatowych.

Zindywidualizowany charakter ma także sam program lojalnościowy. Klient może więc liczyć, że oferowane mu w ramach programu zniżki oraz promocje zostaną odpowiednio dopasowane do jego profilu.

 

WYMAGANIA STAWIANE KLIENTOM

Aby móc starać się o pożyczkę w Via SMS klient musi posiadać własny rachunek bankowy w Polsce oraz aktywny telefon komórkowy.

Co do zasady, firma nie wymaga przedstawiania przez klienta żadnych dokumentów, jak np. zaświadczenie o dochodach. Weryfikacja zdolności kredytowej odbywa się poprzez fakt skorzystania z usługi Instantor. Jednocześnie jednak, Via SMS zastrzega sobie prawo, aby w określonych sytuacjach poprosić klienta o przedstawienie dodatkowych dokumentów, np. wyciągu z konta bankowego za ostatnie 3 miesiące.

Klient Via SMS może mieć jednocześnie tylko jedną aktywną pożyczkę w firmie. Kredyty w bankach lub innych instytucjach pożyczkowych nie są brane pod uwagę, o ile w ich wyniku dane pożyczkobiorcy nie zostały wpisane do rejestrów Biur Informacji Gospodarczej.

Zanim zaciągniesz pożyczkę, przeczytaj 10 zasad rozsądnego pożyczania.

WEŹ POŻYCZKĘ W VIA SMS
SPRAWDŹ PORADNIK MONIAK.INFO
Z

JAK PRZEBIEGA WERYFIKACJA KLIENTÓW?

Weryfikacja zdolności kredytowej klienta w Via SMS odbywa się poprzez analizę danych pobranych z rachunku bankowego klienta w wyniku korzystania z usługi Instantor.

Ponadto dane potencjalnego pożyczkobiorcy są również sprawdzane w następujących bazach:

1. Rejestr Dłużników ERIF
2. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor
3. Krajowy Rejestr Długów.

WARUNKI I ZASADY POŻYCZANIA W VIA SMS

Co do reguły, Via SMS nie udostępnia klientom możliwości przedłużenia okresu spłaty pożyczki. W regulaminie firmy znajdziemy jednak informację, według której w przypadku problemów z terminową spłatą zobowiązania klient powinien zgłosić ów fakt firmie z odpowiednim wyprzedzeniem w celu wypracowania pożądanego przez obie strony kompromisu.

Via SMS daje możliwość korzystania z usługi Instantor, co znacząco przyspiesza proces uzyskania pożyczki.

u

JAK OTRZYMAĆ POŻYCZKĘ?

Do otrzymania pożyczki w firmie Via SMS konieczna jest przede wszystkim rejestracja a następnie poprawne oraz kompletne i zgodne z prawdę uzupełnienie swojego profilu. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do tego, aby w określonych przypadkach zażądać od klienta uzupełnienia lub doprecyzowania informacji podanych przez niego w profilu lub też we wniosku o przyznanie pożyczki.

W trakcie procesu starania się o przyznanie pożyczki klient korzystający z portalu firmy Via SMS musi podać między innymi następujące dane:

1. Imię oraz nazwisko
2. Numer PESEL
3. Seria oraz numer dowodu osobistego
4. Informacje na temat obywatelstwa
5. Aktywny numer telefonu komórkowego
6. Adres zameldowania
7. Adres do korespondencji
8. Aktywny adres poczty e-mail

Co ważne, wniosek o przyznanie pożyczki może zostać odrzucony, jeżeli firmie nie udało się skontaktować telefonicznie z klientem.  

ZALETY POŻYCZKI POZABANKOWEJ W VIA SMS

  1. Pożyczkodawca godny zaufania. 
  2. Dla nowych klientów dostępna jest darmowa pożyczka.
  3. Wszystkie formalności dokonywane są online.
  4. Procedura starania się o pożyczkę jest prosta i przejrzysta.
  5. Wymagania ograniczone do minimum.
  6. Jeszcze szybsze wnioskowanie online dzięki aplikacji Instantor.

WADY POŻYCZKI POZABANKOWEJ W VIA SMS

  1. Pożyczkodawca sprawdza wnioskodawcę w bazach dłużnika.
  2. Niska kwota pierwszej pożyczki.
VIA SMS  oferuje swoim klientom szybkie pożyczki online przy minimum formalności. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej instytucji pożyczkowej, pożyczkobiorca nie musi do wniosku dodawać żadnych zaświadczeń o dochodach. Monika Rabenda

Administrator serwisu , Moniak.Info