CO CZEKA KLIENTA UNIKAJĄCEGO SPŁATY CHWILÓWKI ONLINE?

Każdemu może zdarzyć się trudny okres w finansach, jednak w sytuacji trwającej właśnie spłaty kredytu czy pożyczki, problemy te rodzą kolejne problemy. Co może czekać nieterminowego pożyczkobiorcę i jak sobie z problemem poradzić?

Gdzie można znaleźć informacje dotyczące kosztów nieterminowej spłaty? 

Wszystkie informacje związane z pożyczką muszą zostać zawarte w umowie oraz tabeli opłat. Aby dowiedzieć się ile będzie kosztować cały proces oraz za co i jakie konsument będzie musiał ponosić koszty, wystarczy rzucić okiem do umowy. Większość pożyczkodawców udziela takich informacji również na swojej stronie internetowej.

Jakie kroki firma pożyczkowa podejmuje względem klienta, który zaniechał spłaty pożyczki?

 

Czynności jakie kredytodawca lub pożyczkodawca może podjąć z tytułu braku spłaty pożyczki regulowane są ustawą o kredycie konsumenckim:

Art. 14: „W razie zwłoki konsumenta z zapłatą dwóch pełnych rat kredytu, kredytodawca może wypowiedzieć umowę po uprzednim wezwaniu konsumenta, w trybie określonym w umowie kredytowej, do zapłaty zaległych rat w terminie nie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wypowiedzenia umowy. Termin wypowiedzenia umowy nie może być krótszy niż 30 dni.”

Pierwszą uruchomioną automatycznie procedurą jest naliczanie odsetek karnych za każdy kolejny dzień. Ostatecznie, koszty te (łącznie z kosztami windykacyjnymi) nie mogą przekroczyć 100 % wartości pożyczki na dowód.

Po określonym czasie od braku wpłaty rozpoczyna się przypominanie w formie monitów o braku wpłaty. Monity są wysyłane listownie, na telefon w formie sms lub telefonicznie. Pożyczkodawca słono płaci za takie „upominanie”, bowiem niektóre firmy liczą sobie nawet 30 zł na monit listowny.

Kiedy konsument nie reaguje na monity oraz na wypowiedzianą na piśmie umowę o pożyczkę, pożyczkodawca może skierować sprawę do sądu. Niemal zawsze przebiega to według określonego scenariusza, którego zakończeniem przeważnie są dokumenty u komornika.

Windykacja – co to jest i na czym polega?

Windykacja jest niczym innym jak staraniami odzyskania pieniędzy pożyczonych przez dłużnika i niezwróconych w całości lub części. Pierwszy etap windykacji to wszelkie starania, w granicach prawa, jakie może podjąć kredytodawca celem wyegzekwowania spłaty długu. Są to, jak opisano powyżej, monity, telefony itd. Jest to etap, w którym można jeszcze polubownie załatwić sprawę z wierzycielem umawiając się na nowe terminy spłaty i niższe raty. Taka ugoda, do której oczywiście klient się zastosuje, zaniecha windykacji drugiego etapu, czyli dowiedzenia istnienia długu w sądzie celem uzyskania tytułu egzekucyjnego. Czy w tej kwestii pożyczki pozabankowe różnią się od kredytów bankowych? W zasadzie nie różnią się niczym.

Dalsze konsekwencje niespłaconych długów

Posiadanie zaległości względem wierzyciela, które przeterminowane są minimum 60 dni oraz, na które wierzyciel posiada tytuł egzekucyjny, kwalifikują dłużnika do wpisania go do wszelkiego rodzaju Biur Informacji Gospodarczej (BIG InfoMonitor, ERIF, BIK, KRD). Skutkiem posiadania negatywnych wpisów w tych bazach, to między innymi: kłopoty z zakupami na raty w sklepach AGD i RTV, trudności w uzyskaniu pożyczki pozabankowej i brak możliwości na kredyt bankowy, utrudnione kontakty handlowe w kontrahentami.

Jeżeli naszą sprawą zajmie się komornik, możemy mieć wiele nieprzyjemności z tego tytułu. Zdarza się, że informacje o komorniku trafiają do pracodawcy, jeżeli ten wypłaca dłużnikowi wynagrodzenie do ręki. Blokada konta bankowego oraz egzekucja środków to jest w zasadzie standard. W najgorszym wypadku możliwe jest, że komornik zjawi się pod adresem zamieszkania dłużnika wraz z policją aby dokonać zajęcia sprzętu domowego (meble, AGD, RTV) lub samochodów na poczet długu.

 

Jak nie dopuścić do powyższych sytuacji?

Aby nigdy nie trafić na wokandę sądową z uwagi na posiadane długi, należy koniecznie skontaktować się z pożyczkodawcą celem informowania o trudnej sytuacji finansowej. Kolejnym krokiem jest zaproponowanie racjonalnego i możliwego do realizacji nowego planu spłaty, który musi zostać przez dłużnika respektowany. Unikanie kontaktu z wierzycielem, nieodbieranie telefonów, nie odbieranie listów poleconych itd. zawsze kończy się tytułem egzekucyjnym, przed którym nie uda się uciec.

PONIŻEJ DWA CIEKAWE FILMY DOTYCZĄCE WINDYKACJI KOMORNICZEJ

ZAJRZYJ DO NASZEGO PORADNIKA

Czyszczenie BIK – czy to możliwe?

Czyszczenie BIK – czy to możliwe?

CZYSZCZENIE BIK - CZY TO MOŻLIWE? Biuro Informacji Kredytowej to aktualnie bez wątpienia najważniejszy "rejestr dłużników" służący pożyczkodawcom oraz kredytodawcom w celu weryfikacji historii kredytowej oraz zdolności kredytowej potencjalnych klientów.Z danych...

Limit odnawialny

Limit odnawialny

LIMIT ODNAWIALNY CZYLI LINIA POŻYCZKOWA Jak działają linie pożyczkowe oraz czy rzeczywiście warto z nich korzystać? Postarajmy się odpowiedzieć na te pytania.Oferta współczesnych instytucji pożyczkowych to już nie tylko tradycyjne dla tego sektora chwilówki oraz...

Bezpieczny pesel

Bezpieczny pesel

BEZPIECZNY PESEL System Bezpieczny Pesel to stosunkowo nowa inicjatywa, która w założeniu ma umożliwiać konsumentom bardziej efektywną ochronę swoich danych osobowych. Początek programu datuje się dokładnie na wiosnę 2017 roku. Za jego powstanie odpowiada natomiast...